Wat hebben jongeren met een beperking nodig? En hoe betrek je ze goed bij de onderwerpen onderwijs, zorg, wonen werk, stage en dagbesteding? Ga met ze...
Voor mensen die nog steeds een verhoogd risico lopen of kwetsbaar blijven voor het coronavirus, zijn aanvullende maatregelen genomen. Sommige mensen m...
Doe mee aan ons nieuwe corona-onderzoek! Veel mensen zijn ondertussen gevaccineerd tegen corona. Sinds 25 september zijn er allerlei corona-maatregele...
Door de coronacrisis zijn de arbeidskansen voor Wajongers verslechterd. Er wordt daarom een wet aangepast met als doel de termijn van het garantiebedr...
Van 27 september tot en met 1 oktober is het de Week van het Inclusief Onderwijs. Ieder(in) en JongPIT vragen opnieuw aandacht voor het belang van str...
Vanaf 25 september vervalt de verplichte anderhalvemeter-afstandsregel. Dit gebeurt onder allerlei voorwaarden, zoals het gebruik van een coronatoegan...
Ieder(in) vindt het positief dat het kabinet in deze fase van de coronacrisis aandacht heeft voor mensen met een kwetsbare gezondheid door hen op vers...
Het OMT wil dat leerlingen niet allemaal naar huis moeten bij één besmetting in de klas. Alleen bij nauw contact met de besmette leerling zou dat ad...
De overgrote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat, naast fysiek onderwijs, online onderwijs mogelijk blijft op het mbo, hbo en de universiteiten. D...
Hogescholen, universiteiten en het mbo mogen aankomend collegejaar hun deuren weer openen zonder dat studenten anderhalve meter afstand van elkaar hoe...
Voor mensen die vanwege een kwetsbare gezondheid niet gevaccineerd kunnen worden, komen vanaf 28 juli gratis zelftests beschikbaar. Ieder(in) heeft hi...
Mensen met beperking zijn in de crisis harder getroffen, dan mensen zonder beperking. Zij blijven achter in de arbeidsparticipatie. Dit blijkt uit de ...