Meerdere patiëntenverenigingen (leden van Ieder(in)) geven informatie over corona in relatie tot de aandoening of ziekte van hun leden. We geven een (niet compleet)…

Lees meer

In deze tijd van crisis is toegankelijke informatie van levensbelang. Op veel plekken worden extra stappen gezet om dit mogelijk te maken. We zetten ze…

Lees meer

Op woensdag 18 maart bespreekt de Tweede Kamer de corona-maatregelen. Hoewel het voor iedereen zware tijden zijn, vraagt Ieder(in) in een brief aan de...
De Corona-maatregelen kunnen kwetsbare mensen in financiële problemen brengen, waaronder ook mensen met een beperking, De Landelijke Armoedecoalitie ...
Hoewel het voor iedereen in Nederland een onzekere tijd is, blijven wij vanuit Ieder(in) specifiek aandacht vragen voor de situatie van mensen met een beperking…

Lees meer

De Europese koepelorganisatie van mensen met een beperking (EDF) heeft de nationale regeringen met klem gevraagd om bij alle corona-maatregelen rekeni...
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is het kantoor van Ieder(in) gesloten. Onze medewerkers werken thuis en zijn zo goed mogelijk bereikbaar....