De Handreikingen Bezoek en logeren en Dagbesteding zijn aangepast, mede door de nieuwe maatregelen die het kabinet op 13 oktober 2020 heeft afgekondig...

Lees verder

Vrouw buiten in rolstoel met mondkapje
De impact van de coronacrisis is groot, zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid en een verhoogd risico voor het virus. Ouderen, mensen met bepe...

Lees verder

Vrouw in quarantaine kijkt deemoedig vanachter het raam naar buiten
Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn mensen met een beperking of chronische aandoening door corona in isolement geraakt. In het onderw...

Lees verder

Papieren geld en euromunten
Afgelopen maanden ontving de Nationale ombudsman klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. Sinds de uitbraak v...

Lees verder

Illustratief: huisje met papiergeld er om heen
Meer dan 1 miljoen mensen kunnen op dit moment niet rond komen. Niet omdat ze geen werk hebben maar omdat hun inkomen te laag is om de vaste lasten te...

Lees verder

Tweede Kamer Plenaire zaal
Ieder(in) maakt zich zorgen over het gebrek aan prioriteit en aandacht voor mensen met een beperking of chronische ziekte tijdens de tweede corona-gol...

Lees verder

Veel mensen samen gesymboliseerd door iconen op een kussen
Wat betekent de coronacrisis voor het leven van mensen met een beperking of chronische ziekte? En wat voor invloed hebben de nieuwe maatregelen hierop...

Lees verder

coronavirus illustratie
Mensen met een beperking, chronische aandoening of een verhoogd gezondheidsrisico moeten de mogelijkheid krijgen met voorrang op corona gevaccineerd t...

Lees verder

Veel mensen met een beperking of chronische ziekte willen zich beter kunnen beschermen tegen een coronabesmetting. Een medisch mondmasker kan ze helpe...

Lees verder

coronavirus illustratie
Het Juiste Loket biedt sinds kort informatie en advies bij vragen of problemen die met corona en langdurige zorg te maken hebben. ...

Lees verder

binnenhof met hofvijver
“Corona raakt ons allemaal…Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen.” Koning Willem-Alexander zei dit in de Troonrede. Een belangrij...

Lees verder

afbeelding virus
Terwijl de samenleving zich voorbereidt op een mogelijke tweede corona-golf, is het van groot belang dat we verdere uitsluiting en achterstand van men...

Lees verder