Het primair en voortgezet onderwijs is weer open en onlangs zijn ook de quarantaineregels versoepeld. Het gevolg is een sterke groei van het aantal be...
Nederland snakt naar het versoepelen van de ingrijpende coronamaatregelen. Voor mensen met een beperking is dat niet anders. Zij missen sociale contac...
Illustratief Man met ipad aan het werk
Wajongers die in aanmerking komen voor het garantiebedrag krijgen een jaar langer de tijd om een nieuwe baan te vinden. Vorige week heeft de Tweede Ka...
In Nieuwsuur aandacht voor de boostercampagne en jonge mensen met een verhoogd risico bij corona. Wanneer mensen onder de 60 jaar op basis van leeftij...
Om de besmettingsaantallen naar beneden te brengen en de veiligheid voor mensen met een chronische aandoening of beperking te verhogen, bepleit Ieder(...
Mensen met een beperking of chronische ziekte worden nog steeds extra hard getroffen door de coronapandemie. Ze voelen zich vaak onveilig op plekken w...
Mensen met een kwetsbare gezondheid moeten voorrang krijgen bij de boosterprik, vindt Ieder(in). In de huidige plannen worden jonge mensen met een bep...
De Gezondheidsraad adviseert om mensen met downsyndroom een boostervaccin aan te bieden. Door hun hogere risico op ernstige ziekte en sterfte door COV...
Mensen met een kwetsbare gezondheid moeten voorrang krijgen bij de derde prikronde, de boosterprik. In de huidige plannen vallen veel mensen met een b...
Op advies van het RIVM en medisch specialisten wordt sinds begin oktober een beperkte groep mensen met een lage immuunrespons uitgenodigd voor een der...
Wat hebben jongeren met een beperking nodig? En hoe betrek je ze goed bij de onderwerpen onderwijs, zorg, wonen werk, stage en dagbesteding? Ga met ze...
Een man en een vrouw met mondkapjes op kijken naar de uitslag van een coronatest.
Voor mensen die nog steeds een verhoogd risico lopen of kwetsbaar blijven voor het coronavirus, zijn aanvullende maatregelen genomen. Sommige mensen m...