Per 1 december is het verplicht een mondkapje te dragen in openbare gebouwen, winkels, musea, restaurants en theaters. Mensen die vanwege een beperkin...
Op dinsdag 1 december gaat de mondkapjesplicht in openbare gebouwen, winkels, musea, restaurants en theaters. Deze verplichting geldt niet voor mensen...
De Handreikingen Bezoek en logeren en Dagbesteding zijn aangepast, mede door de nieuwe maatregelen die het kabinet op 13 oktober 2020 heeft afgekondig...
De impact van de coronacrisis is groot, zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid en een verhoogd risico voor het virus. Ouderen, mensen met bepe...
Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn mensen met een beperking of chronische aandoening door corona in isolement geraakt. In het onderw...
Afgelopen maanden ontving de Nationale ombudsman klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. Sinds de uitbraak v...
Meer dan 1 miljoen mensen kunnen op dit moment niet rond komen. Niet omdat ze geen werk hebben maar omdat hun inkomen te laag is om de vaste lasten te...
Ieder(in) maakt zich zorgen over het gebrek aan prioriteit en aandacht voor mensen met een beperking of chronische ziekte tijdens de tweede corona-gol...
Wat betekent de coronacrisis voor het leven van mensen met een beperking of chronische ziekte? En wat voor invloed hebben de nieuwe maatregelen hierop...
Mensen met een beperking, chronische aandoening of een verhoogd gezondheidsrisico moeten de mogelijkheid krijgen met voorrang op corona gevaccineerd t...
Veel mensen met een beperking of chronische ziekte willen zich beter kunnen beschermen tegen een coronabesmetting. Een medisch mondmasker kan ze helpe...
Het Juiste Loket biedt sinds kort informatie en advies bij vragen of problemen die met corona en langdurige zorg te maken hebben. ...