Ook bij RTV Oost aandacht voor de gevolgen van de anderhalvemeter-samenleving voor mensen met een beperking en een interview met een woordvoerder van ...
Mensen met een beperking zijn nog nauwelijks betrokken bij de protocollen die door ondernemers en overheden worden gemaakt voor de anderhalvemeter sam...
Per 1 juli heeft het kabinet een versoepeling van de corona-maatregelen aangekondigd. Deze versoepeling geldt ook voor bezoek en logeren binnen de geh...
De wooncrisis was er al, en is door de corona-crisis nog nijpender geworden. Voor mensen met een beperking is het vaak onmogelijk om een passende, toe...
Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Donderdag 25 juni vindt het laatste plenaire debat over de coronacrisis plaats voor het zomerreces. Ook is dit het laatste debat voordat de crisisstru...
Ieder(in) heeft de GGD gevraagd om op korte termijn de toegankelijkheid van de GGD-websites te vergroten en een alternatief te bieden voor het telefon...
Veel media-aandacht voor mensen met een beperking en chronische aandoening en de gevolgen van corona op hun dagelijkse leven deze week. Terechte aanda...
Dankzij de publicatie van het sectorprotocol zorgvervoer door het KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) kan weer gebruik worden gemaakt van vervoer als ...
Iedereen in Nederland lijkt klaar te zijn met corona en wil weer normaal doen. Toch is er een grote groep mensen voor wie de crisis nog niet voorbij i...
Donderdag 18 juni spreekt de Kamercommissie van sociale zaken en werkgelegenheid over het thema armoede en schulden. Ieder(in) roept de commissie op o...
Reizigersvereniging Rover en belangenorganisatie Ieder(in) pleiten voor een uitzondering op de mondkapjesplicht voor mensen die door hun beperking of ...
Omdat er nogal wat vragen komen over het versoepelen van de bezoekregeling en hervatten van dagbesteding, heeft KansPlus in samenwerking met het LSR e...