Om tijdens de corona-crisis veilige zorg thuis te kunnen leveren, moet er ook voor zorgverleners en mantelzorgers die thuis zorgen voor iemand met een...
Alle scholen zijn gesloten, ook scholen in het speciaal onderwijs. Dat roept bij veel ouders vragen op. Kan ik tijdelijk extra zorg krijgen? Mijn kind...
Update - Het ministerie van VWS en instellingen/zorgaanbieders (VGN) in de gehandicaptenzorg hebben een aangescherpte bezoekersregeling afgesproken. ...
Ouders van kinderen in instellingen in de gehandicaptenzorg maken zich zorgen omdat er niet of nauwelijks kan worden getest op corona. Deze zorg wordt...
Onderwijs voor leerlingen met ernstige (meervoudige) beperkingen, psychische aandoeningen of gedragsproblematiek hebben een eigen aanpak nodig. Voor h...
Sinds donderdag geldt als preventiemaatregel een algemeen bezoekverbod voor instellingen in de ouderenzorg. Voor de gehandicaptenzorg zijn andere afsp...
Meerdere patiëntenverenigingen (leden van Ieder(in)) geven informatie over corona in relatie tot de aandoening of ziekte van hun leden. We geven een (niet compleet)…

Lees meer

In deze tijd van crisis is toegankelijke informatie van levensbelang. Op veel plekken worden extra stappen gezet om dit mogelijk te maken. We zetten ze…

Lees meer

Op woensdag 18 maart bespreekt de Tweede Kamer de corona-maatregelen. Hoewel het voor iedereen zware tijden zijn, vraagt Ieder(in) in een brief aan de...
De Corona-maatregelen kunnen kwetsbare mensen in financiële problemen brengen, waaronder ook mensen met een beperking, De Landelijke Armoedecoalitie ...
Hoewel het voor iedereen in Nederland een onzekere tijd is, blijven wij vanuit Ieder(in) specifiek aandacht vragen voor de situatie van mensen met een beperking…

Lees meer

De Europese koepelorganisatie van mensen met een beperking (EDF) heeft de nationale regeringen met klem gevraagd om bij alle corona-maatregelen rekeni...