decoratief.
Veel mensen met een beperking of chronische ziekte hebben onvermijdbaar hoge energiekosten. Zij hebben een extra warm huis nodig vanwege hun gezondhei...
De laatste maanden van het jaar is er de mogelijkheid om te kiezen voor een andere zorgverzekeraar. Het is belangrijk om dat te doen aan de hand van g...
In aanloop naar de belastingaangifte-tijd (vanaf maart 2023), zorgt Ieder(in) ervoor dat de teksten op de themawebsite Meerkosten.nl weer helemaal act...
Door de hoge inflatie komen meer huishoudens in financiële problemen en armoede terecht. Mensen bezuinigen waar ze kunnen op boodschappen, huur en en...
Bewoners van wooninitiatieven met een laag inkomen krijgen vaak onterecht geen energietoeslag toegekend. Dat blijkt uit een uitvraag van Ieder(in). Ge...
decoratief
Sinds Prinsjesdag is er in de Tweede Kamer al veel gesproken over het prijsplafond voor energie. Daarbij was er gelukkig de nodige aandacht voor mense...
In aanloop naar de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer heeft Ieder(in) bij de Kamerleden aandacht gevraagd voor twee groepen mensen ...
Donderdag 6 oktober debatteert de Tweede Kamer over het Armoede en schuldenbeleid. Samen met de Landelijke Armoede Coalitie vraagt Ieder(in) aandacht ...
Er moet snel een oplossing komen voor de mensen met een beperking of chronische ziekte die te maken hebben met elektrische hulpmiddelen, medische appa...
illustratief: beeld van Den Haag, binnenhof
Heel veel mensen met een beperking of chronische ziekte kampen al jaren met financiële problemen en een gebrek aan bestaanszekerheid. Het leidt tot s...
Illustrtratief: jonge vrouw achter een laptop. Ze lijkt moedeloos.
De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zegt dat wetten en regels van de overheid jongeren met een beperking in de weg zitten, waardoor zij veel ri...
decoratief
Er is massaal gereageerd op het wetsvoorstel voor hervorming van de huurtoeslag. Bijna alle reacties zijn zeer kritisch. Ook Ieder(in) heeft een react...