Persoon met kort grijs haar en lichte huidskleur in rolstoel met winkelmandje op schoot in supermarkt.
De commissie beveelt aan dat de rijksoverheid een centrale rol in de aanpak van bestaanszekerheid krijgt en benoemt de problemen door hoge energiekosten en een…

Lees meer

Koffertje met Miljoenennota
Ieder(in) is teleurgesteld dat er geen gerichte maatregelen zijn getroffen om de bestaanszekerheid voor mensen met een beperking of chronische ziekte te verbeteren.

Lees meer

Op 13 september is er een online informatiebijeenkomst over de gemeentepolis en andere vormen van inkomensondersteuning bij hoge zorgkosten.

Lees meer

Vrouw in een rolstoel in haar woonkamer, met een winterjas aan en dekentje om bij de openhaard.
Veel mensen met ernstige chronische aandoeningen kunnen niet of nauwelijks rondkomen, vanwege een hoog energiegebruik en daardoor veel extra kosten.

Lees meer

Persoon met kort grijs haar en lichte huidskleur in rolstoel met winkelmandje op schoot in supermarkt.
Het net gepresenteerde rapport ‘Een zeker bestaan’ concludeert dat veel mensen met een inkomen rond het sociaal minimum moeilijk rond kunnen komen.

Lees meer

decoratief
Het Informatiepunt Wajong heeft antwoord op heel veel Wajong-vragen. Heb je ook een vraag? Aarzel niet en neem contact op met het informatiepunt.

Lees meer

Decoratief; jonge vrouw met rekenmachine en laptop en rekeningen.
Ieder(in) is bezorgd over een aantal maatregelen uit de Voorjaarsnota. Het gaat om de eigen bijdrage voor de Wmo en de jonggehandicaptenkorting.

Lees meer

Illustratief: portemonee met een briefje van 5 en muntgeld
Illya Soffer: "Dit wetsvoorstel is een heel mooi resultaat van de gezamenlijke lobby van Ieder(in) en de andere consumentenorganisaties in het MOB."

Lees meer

Illustratief: vrouwenhand zet pannetje water op het gasfornuis
De aanvraagtermijn van het Tijdelijk Noodfonds Energie, dat hoge energierekeningen voor kwetsbare huishoudens compenseert, loopt nu door tot eind april.

Lees meer

decoratief
Onze zoon gaat binnenkort in een Wlz-instelling wonen voor beschermd wonen. Zijn eigen bijdrage gaat erg hoog worden. Is er een mogelijkheid de eigen bijdrage…

Lees meer

decoratief.
Vanaf 1 maart kun je weer belastingaangifte doen. Ons webinar ‘Belastingvoordeel in verband met ziekte of beperking’ is nu online terug te kijken.

Lees meer

decoratief.
De Landelijke Armoedecoalitie roept de Tweede Kamer op structurele wijzigingen door te voeren zodat bestaanszekerheid duurzaam verbeterd wordt en iedereen mee kan doen in de…

Lees meer