Flappen met geld en strips met medicijnen Geldzaken
Bijna 60% van de mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen heeft een gemeentelijke zorgverzekering. Voor mensen met een beperking kan deze verzek...

Lees verder

Geldflappen met potje medicijnen uitgestrooid over geldflappen Geldzaken
Geef mensen veel meer directe invloed op het beleid van zorgverzekeraars. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties moeten kunnen monitoren of de wet ...

Lees verder

Euroflappen en -munten Geldzaken
Patienten- en gehandicaptenorganisaties ondervonden afgelopen jaar problemen met het aanvragen instellingssubsidie via de dienst Uitvoering Subsidies ...

Lees verder

Jongen thuis in rolstoel met hulp Geldzaken
Het aantal mensen dat hun zorg en ondersteuning met een persoonsgebonden budget (pgb) regelen, is afgelopen jaren flink gedaald binnen de Jeugdwet en ...

Lees verder

Flappen eurogeld Geldzaken
Maatregelen bij het CAK om de interne administratie en gegevensverwerking te verbeteren hebben nog onvoldoende verbetering gebracht. Dit blijkt uit on...

Lees verder

Vrouw die papieren aan het invullen is Geldzaken
Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de a...

Lees verder

Flappen met geld en strips met medicijnen Geldzaken
Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Iedereen betaalt ma...

Lees verder

Papieren geld en euromunten Geldzaken
Per 1 januari 2019 geldt voor zorg en ondersteuning (maatwerk) vanuit de gemeenten een maximum aan eigen bijdragen van 17,50 per vier weken. Dit Wmo-a...

Lees verder

Iemand gebogen over papieren om geldelijke zaken te regelen Geldzaken
Bent u door hoge zorgkosten in de schulden gekomen? Deel je ervaring met de Tweede Kamer. Op 28 januari organiseert de Commissie voor Sociale Zaken en...

Lees verder

Jongedame met technisch werk Geldzaken
Staatssecretaris Van Ark (SZW) presenteerde onlangs een wetsvoorstel om Wajong te vereenvoudigen en verbeteren. Op de voorgenomen wijziging van de wet...

Lees verder

euro's Geldzaken
Vanaf 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)....

Lees verder

Geldzaken
Ieder(in) is blij met de invoering, zo blijkt uit hun reactie op het besluit van de ministerraad. De organisatie pleit al jaren voor een maximum…

Lees meer