In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderstaande informatie van het ministerie van VWS legt uit waarom bepaalde Wmo-hulp en...
Gemeenten kunnen van mensen niet vragen om een lening af te sluiten of hun hypotheek te verhogen voor een noodzakelijke woningaanpassing. Dit heeft de...
De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) heeft op een rijtje gezet waar je op moet letten als je wilt overstappen naar een andere ...
Heeft u of uw vereniging ervaring met het invullen van belastingaangiften voor mensen die meerkosten hebben op het gebied van ziekte of handicap? Of u...
Staatssecretaris Van Ark wil dat Wajongers straks maximaal het minimumloon kunnen verdienen, ongeacht hun opleiding en ervaring. Morgen stemt de Tweed...
Mensen met een levensbrede, levenslange beperking of chronische ziekte moeten vijf jaar na de decentralisaties nog altijd een enorm gevecht leveren om...
Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties – waaronder Ieder(in) – heeft de Tweede Kamer een pamflet gestuurd met voorstellen om armoede...
In de Troonrede en de Miljoenennota is vertrouwen het sleutelwoord. Dat vertrouwen begint volgens het kabinet bij waardevol werk, goede opleidingen, e...
Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben te maken met een nauwelijks of niet op te brengen stapeling van zorgkosten en hoge eigen betaling...
Woensdag 4 september bespreekt de Tweede Kamer een wetswijziging die slecht uitpakt voor mensen die – vanwege zorgverlening - samenwonen met familie...
Gezinnen die moeilijk rondkomen en inkomensondersteuning nodig hebben, kunnen te maken krijgen met maar liefst 27 verschillende regelingen. Dit blijkt...
Bijna 60% van de mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen heeft een gemeentelijke zorgverzekering. Voor mensen met een beperking kan deze verzek...