Gouden koets op Lange Poten Den Haag
In de Troonrede en de Miljoenennota is vertrouwen het sleutelwoord. Dat vertrouwen begint volgens het kabinet bij waardevol werk, goede opleidingen, e...

Lees verder

Flappen eurogeld
Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben te maken met een nauwelijks of niet op te brengen stapeling van zorgkosten en hoge eigen betaling...

Lees verder

twee mannen in keuken, een in rolstoel
Woensdag 4 september bespreekt de Tweede Kamer een wetswijziging die slecht uitpakt voor mensen die – vanwege zorgverlening - samenwonen met familie...

Lees verder

Iemand gebogen over papieren om geldelijke zaken te regelen
Gezinnen die moeilijk rondkomen en inkomensondersteuning nodig hebben, kunnen te maken krijgen met maar liefst 27 verschillende regelingen. Dit blijkt...

Lees verder

Flappen met geld en strips met medicijnen
Bijna 60% van de mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen heeft een gemeentelijke zorgverzekering. Voor mensen met een beperking kan deze verzek...

Lees verder

Geldflappen met potje medicijnen uitgestrooid over geldflappen
Geef mensen veel meer directe invloed op het beleid van zorgverzekeraars. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties moeten kunnen monitoren of de wet ...

Lees verder

Euroflappen en -munten
Patienten- en gehandicaptenorganisaties ondervonden afgelopen jaar problemen met het aanvragen instellingssubsidie via de dienst Uitvoering Subsidies ...

Lees verder

Jongen thuis in rolstoel met hulp
Het aantal mensen dat hun zorg en ondersteuning met een persoonsgebonden budget (pgb) regelen, is afgelopen jaren flink gedaald binnen de Jeugdwet en ...

Lees verder

Flappen eurogeld
Maatregelen bij het CAK om de interne administratie en gegevensverwerking te verbeteren hebben nog onvoldoende verbetering gebracht. Dit blijkt uit on...

Lees verder

Vrouw die papieren aan het invullen is
Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de a...

Lees verder

Flappen met geld en strips met medicijnen
Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Iedereen betaalt ma...

Lees verder

Papieren geld en euromunten
Per 1 januari 2019 geldt voor zorg en ondersteuning (maatwerk) vanuit de gemeenten een maximum aan eigen bijdragen van 17,50 per vier weken. Dit Wmo-a...

Lees verder