Een gemeentelijke zorgverzekering kan een aantrekkelijke zorgverzekering zijn voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Voor mensen met een beperking of chronische ziekte…

Lees meer

In een brief aan de Kamer pleit Ieder(in) samen met andere belangenorganisaties voor de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. Met de invoering hiervan…

Lees meer

Stapeling van zorgkosten is voor veel mensen met een beperking of aandoening een groot probleem. Vaak vormen eigen bijdragen, zowel voor de Wet maatschappelijk ondersteuning…

Lees meer

Woensdag behandelt de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een belangrijke begrotingsbehandeling, want op het gebied van werk en inkomen valt er…

Lees meer

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Om dit te bereiken wordt een tweesporenbeleid gevoerd. Enerzijds spraken overheid en bedrijfsleven…

Lees meer

Voor chronisch zieken en mensen met een beperking blijven de zorgkosten zich opstapelen. Steeds meer mensen zien hierdoor af van noodzakelijke zorg en ondersteuning. Gezinnen…

Lees meer

Het kabinet presenteert vandaag trots mooie koopkrachtcijfers voor 2018. Maar deze cijfers gelden zeker niet voor iedereen. Zo gaan veel mensen met een Wajong-uitkering er…

Lees meer

Heeft u ook te maken met een stapeling van zorgkosten of kent u iemand die hierdoor in de knel raakt? Meld uw ervaringen bij het…

Lees meer

"De wetten en regels zijn in aparte kamers gemaakt. Niemand heeft van te voren bedacht dat mensen met een beperking uit al die aparte kamers…

Lees meer

De handreiking Voldoende inkomen helpt lokale belangenbehartigers die gemeenten willen aansporen beter inkomens- en werkgelegenheidsbeleid te maken voor mensen met een beperking of chronische…

Lees meer

Het kabinet schermt vandaag met mooie koopkrachtcijfers. Ook mensen met een beperking en chronisch zieken gaan er iets op vooruit. Maar deze cijfers werken verhullend,…

Lees meer

De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van…

Lees meer