Er gaat de komende jaren nauwelijks extra geld naar PG-organisaties, terwijl die er veel nieuwe taken bij hebben gekregen door de decentralisaties en de implementatie…

Lees meer

Het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor de mensen met een beperking. 40 organisaties sturen daarom een gezamenlijk pamflet naar…

Lees meer

"Mensen met een arbeidsbeperking draaien hier het hardst voor op. Dat is niet eerlijk" Illya Soffer, directeur van Ieder(in), was er duidelijk over bij radio…

Lees meer

De Sociale Alliantie sluit zich aan bij het verzet tegen het kabinetsplan voor loondispensatie. Met dit plan worden de arbeidsvoorwaarden voor een grote groep mensen…

Lees meer

Werkgevers die mensen met een handicap in dienst hebben, lopen tegen veel en ingewikkelde regelingen aan. Het kabinet zegt dit te willen versimpelen, om zo…

Lees meer

Leven met een beperking brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel terugkrijgen via de belasting. De website…

Lees meer

Als kinderen of jong-volwassenen hulp uit de Wet langdurige zorg nodig hebben, moet voor de aanvraag vaak een dure IQ-test worden aangeleverd. Het ministerie van…

Lees meer

Het kabinet wil de loonkostensubsidie afschaffen en vervangen door een andere maatregel: loondispensatie. Maar dit plan heeft zeer nadelige gevolgen voor werknemers met een beperking…

Lees meer

Het woonadres van kinderen of jongeren bepaalt welke gemeente de jeugdhulp betaalt. Ook als hulp in een ander gemeente wordt geleverd. Een voorgenomen wetswijziging van…

Lees meer

Houd de zorgverzekering betaalbaar voor iedereen en verlaag het eigen risico. Dat schrijven de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) aan de Tweede Kamer. Zorgverzekeraars moeten bij…

Lees meer

Vanaf januari 2018 worden mensen met een Wajong-uitkering en de beoordeling ÐWel arbeidsvermogen' gekort op hun uitkering. Sommigen komen hierdoor onder het sociaal minimum terecht.…

Lees meer

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van Nederland. Het VN-verdrag schrijft voor dat ervaringsdeskundigen op alle niveaus worden betrokken bij het realiseren een…

Lees meer