Als kinderen of jong-volwassenen hulp uit de Wet langdurige zorg nodig hebben, moet voor de aanvraag vaak een dure IQ-test worden aangeleverd. Het ministerie van…

Lees meer

Het woonadres van kinderen of jongeren bepaalt welke gemeente de jeugdhulp betaalt. Ook als hulp in een ander gemeente wordt geleverd. Een voorgenomen wetswijziging van…

Lees meer

Houd de zorgverzekering betaalbaar voor iedereen en verlaag het eigen risico. Dat schrijven de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) aan de Tweede Kamer. Zorgverzekeraars moeten bij…

Lees meer

Vanaf januari 2018 worden mensen met een Wajong-uitkering en de beoordeling ÐWel arbeidsvermogen' gekort op hun uitkering. Sommigen komen hierdoor onder het sociaal minimum terecht.…

Lees meer

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van Nederland. Het VN-verdrag schrijft voor dat ervaringsdeskundigen op alle niveaus worden betrokken bij het realiseren een…

Lees meer

Het is erg moeilijk zoeken naar betaalbare vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. Voordat je een geschikte, betaalbare reis hebt gevonden, ben je zo…

Lees meer

Woensdag behandelt de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een belangrijke begrotingsbehandeling, want op het gebied van werk en inkomen valt er…

Lees meer

Voor 1 januari kunt u overstappen naar een zorgverzekering die u beter past. Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan kunt u in…

Lees meer

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Om dit te bereiken wordt een tweesporenbeleid gevoerd. Enerzijds spraken overheid en bedrijfsleven…

Lees meer

Deze week praat de Tweede Kamer over het nieuwe regeerakkoord. Volgende week praat de Tweede Kamer over het nieuwe regeerakkoord. Het nieuwe kabinet wil in…

Lees meer

Te veel mensen met een beperking hebben te maken met een stapeling van zorgkosten. Kosten voor zorg en ondersteuning zijn de afgelopen jaren verdubbeld. Mensen…

Lees meer

Het regeerakkoord ziet er voor mensen met een beperking en chronisch zieken op een aantal punten aantrekkelijk uit. Zo gaat het kabinet de eigen bijdragen…

Lees meer