Het is slecht gesteld met de (toegang tot) zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking. Gezinnen staan hierdoor steeds verder onder druk. In ee...

Lees verder

jongedame met ordners in haar hand
De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen vijf jaar - sinds de decentralisaties - niet toegenomen. Problemen in het ...

Lees verder

Een aangrijpende aflevering van ZEMBLA (BNNVARA) donderdag 17 september, waarin Ieder(in) heeft meegewerkt. In de uitzending aandacht voor de wanhopig...

Lees verder

binnenhof met hofvijver
“Corona raakt ons allemaal…Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen.” Koning Willem-Alexander zei dit in de Troonrede. Een belangrij...

Lees verder

Door de decentralisatie van de uitvoering van jeugdbeleid en passend onderwijs naar gemeenten en samenwerkingsverbanden, zijn er grote lokale verschil...

Lees verder

Vrolijke jongen met down syndroom
Op 11 mei zijn de basisscholen, scholen voor speciaal (basis) onderwijs, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang weer gestart. Voor ouders van kinderen met een…

Lees meer

Kind met moeder spelend op de bank
Ouders die thuis voor hun kinderen met een verstandelijke beperking zorgen, komen steeds verder in de knel. Ruim 80 procent van de ouders heeft geen b...

Lees verder

Ouders van zorg-intensieve kinderen lopen tegen enorme problemen door de corona-crisis. 'Treurig, er is geen plan B voor deze gezinnen', zegt Ieder(in...

Lees verder

2 kinderen met meervoudige beperking
Onderwijs voor leerlingen met ernstige (meervoudige) beperkingen, psychische aandoeningen of gedragsproblematiek hebben een eigen aanpak nodig. Voor h...

Lees verder

Tienermeisje in rolstoel
Ieder(in) heeft er bij de Tweede Kamer vaak op aangedrongen: wanneer het over de Jeugdwet gaat, bespreek jeugd met een levenslange, levensbrede beperk...

Lees verder

Illustratief: jongen met koptelefoon kijkt naar buiten terwijl hij de ruit aanraakt.
Jeugd met een beperking wordt binnen de Jeugdwet over een kam geschoren met jeugd uit probleemgezinnen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor deze gez...

Lees verder

kind met zware beperkingen wordt gewassen
Gemeenten moeten inwoners op tijd informeren als hun indicatie voor zorg of ondersteuning uit de Wmo of Jeugdwet afloopt. Bovendien mogen indicaties n...

Lees verder