Illustratief: jonge vrouw met spasme in een rolstoel met een vriendin op weg naar een museum.
Het kabinet heeft in het regeerakkoord een extra bezuiniging op jeugdzorg opgenomen van ruim 500 miljoen euro. Om dat geld binnen te halen, overweegt ...
De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionele hulpverleners doorgewerkt aan verbetervoorstellen voor de j...
Een regeerakkoord met positieve voornemens, maar met ruimte voor meer urgentie en ambitie. Dat zien Ieder(in), MIND, Vereniging Gehandicaptenzorg Nede...
Gemeenten moeten langduriger indicaties voor jeugdzorg afgeven aan jongeren als duidelijk is dat ze voor langere tijd zorg nodig hebben. Deze urgente ...
Het wordt binnen gemeenten steeds lastiger voor mensen met een beperking om een ‘passende oplossing’ te krijgen. Dat stelt Martin Boerjan, beleids...
Het inrichten van jeugdsteunpunten voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden is in volle gang. Ouders en kinderen kunnen hierbij een belangrij...
Wat hebben jongeren met een beperking nodig? En hoe betrek je ze goed bij de onderwerpen onderwijs, zorg, wonen werk, stage en dagbesteding? Ga met ze...
Wat is er nodig om de ontwikkelkansen van een kind te vergroten? Op 17 juni krijgen ouders en ouderorganisaties de kans om zich hierover uit te spreke...
decoratief
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften ervaren méér sociale inclusie in het reguliere onderwijs dan in het speciaal onderwijs, maken méér vr...
Waar loop je tegen aan op het gebied van stage, studeren of werken met een beperking? In het Denk Anders Debat van dit jaar vertelden jongvolwassenen ...
Samen met de Patiëntenfederatie, MIND, PGOsupport en JongPIT doet Ieder(in) onderzoek naar jongerenparticipatie bij patiënten-, cliënten- en gehand...
Solliciteren, erbij horen op school, en een veilige sfeer op de werkvloer, in je klas en op straat. Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens ...