Het wordt binnen gemeenten steeds lastiger voor mensen met een beperking om een ‘passende oplossing’ te krijgen. Dat stelt Martin Boerjan, beleids...
Het inrichten van jeugdsteunpunten voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden is in volle gang. Ouders en kinderen kunnen hierbij een belangrij...
Wat hebben jongeren met een beperking nodig? En hoe betrek je ze goed bij de onderwerpen onderwijs, zorg, wonen werk, stage en dagbesteding? Ga met ze...
Wat is er nodig om de ontwikkelkansen van een kind te vergroten? Op 17 juni krijgen ouders en ouderorganisaties de kans om zich hierover uit te spreke...
decoratief
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften ervaren méér sociale inclusie in het reguliere onderwijs dan in het speciaal onderwijs, maken méér vr...
Waar loop je tegen aan op het gebied van stage, studeren of werken met een beperking? In het Denk Anders Debat van dit jaar vertelden jongvolwassenen ...
Samen met de Patiëntenfederatie, MIND, PGOsupport en JongPIT doet Ieder(in) onderzoek naar jongerenparticipatie bij patiënten-, cliënten- en gehand...
Solliciteren, erbij horen op school, en een veilige sfeer op de werkvloer, in je klas en op straat. Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens ...
Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben grote zorgen over het op 5 februari bijgewerkte vaccinatieschema. Er wordt veel wanhoop, maar...
Hoe kan de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpbehoefte beter? Het ministerie van VWS heeft samen met ...
Ieder(in) wil meldingen ontvangen van ouders die problemen ervaren met het onderwijs wanneer zij hun kind uit voorzorg thuis houden. Het gaat om gezin...
moeder omarmt kind
Het is slecht gesteld met de (toegang tot) zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking. Gezinnen staan hierdoor steeds verder onder druk. In ee...