Praktijkopleiders van leerbedrijven doen de nodige aanpassingen om een stage van een student met een beperking te laten slagen. Maar ze voelen zich in...
Er is een start gemaakt met het inrichten van steunpunten voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden. Van alle samenwerkingsverbanden wordt ver...
Op maandag 5 juli debatteerde de Vaste Kamercommissie onderwijs over hoger onderwijs, mbo en corona. Meerdere commissieleden wezen erop dat ook na cor...
De meeste scholieren gaan inmiddels weer naar school. Toch zijn er ook nog ouders die hun kind thuis houden vanwege het risico op coronabesmetting. Er...
Wat is er nodig om de ontwikkelkansen van een kind te vergroten? Op 17 juni krijgen ouders en ouderorganisaties de kans om zich hierover uit te spreke...
De overheid gaat via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) eenmalig 8 miljard in het onderwijs stoppen. Ieder(in) en Defence for Children schrijven ...
Op 11 mei heeft de Tweede Kamer voor de invoering van de Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 gestemd. Ieder(in) heeft inbreng op het wetsvoorstel gel...
Wel of niet vertellen over je beperking tijdens een sollicitatiegesprek? Mijn droomstage is een vacature van 32 uur per week, maar dit haal ik niet mi...
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften ervaren méér sociale inclusie in het reguliere onderwijs dan in het speciaal onderwijs, maken méér vr...
Tijdens de coronatijd is studeren enorm veranderd. Voor studenten met een beperking of chronische aandoening is de situatie vaak nog lastiger. Samen m...
Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en...
Waar loop je tegen aan op het gebied van stage, studeren of werken met een beperking? In het Denk Anders Debat van dit jaar vertelden jongvolwassenen ...