Veel studenten hebben het zwaar in coronatijd. Ze hebben te maken met studievertraging, stress, eenzaamheidsgevoelens, problemen met het vinden van st...

Lees verder

Hoe kan de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpbehoefte beter? Het ministerie van VWS heeft samen met ...

Lees verder

Nederland is op weg naar inclusief onderwijs. Kinderen mét en zonder beperking zullen in de toekomst steeds meer samen onderwijs volgen en elkaar bij...

Lees verder

Corona en het aftreden van het kabinet hebben ervoor gezorgd dat aanpassingen in de Participatiewet – het Breed Offensief - niet meer door de huidig...

Lees verder

Ieder(in) wil meldingen ontvangen van ouders die problemen ervaren met het onderwijs wanneer zij hun kind uit voorzorg thuis houden. Het gaat om gezin...

Lees verder

Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs in Nederland inclusief moet worden. Maar wat is inclusief onderwijs eigenlijk? In een position...

Lees verder

Nederland is op weg naar inclusief onderwijs. Kinderen mét en zonder beperking zullen in de toekomst steeds meer samen onderwijs volgen en elkaar bij...

Lees verder

Scholen sluiten tot 19 januari 2021. Maar voor kwetsbare kinderen, leerlingen die dit jaar examen doen en leerlingen die praktijkgericht onderwijs vol...

Lees verder

Wat zijn jouw ervaringen met studeren in coronatijd? Deze vraag staat centraal tijdens een online bijeenkomst op woensdagavond 9 december. De bijeenko...

Lees verder

Half november is er een stevig debat gevoerd in de Tweede Kamer over vijf jaar passend onderwijs. De Kamer vond unaniem dat passend onderwijs voor vee...

Lees verder

De Tweede Kamer evalueert op 16 november wat passend onderwijs de afgelopen vijf jaar heeft gebracht. Ieder(in) en onder meer Balans en Ouders&Onderwi...

Lees verder

Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn mensen met een beperking of chronische aandoening door corona in isolement geraakt. In het onderw...

Lees verder