jongen achter laptop met koptelefoon op Onderwijs
De Tweede Kamer evalueert op 16 november wat passend onderwijs de afgelopen vijf jaar heeft gebracht. Ieder(in) en onder meer Balans en Ouders&Onderwi...

Lees verder

Vrouw in quarantaine kijkt deemoedig vanachter het raam naar buiten Corona
Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn mensen met een beperking of chronische aandoening door corona in isolement geraakt. In het onderw...

Lees verder

Online onderwijs, vrouw op het scherm geeft lees Onderwijs
Zet jij je in voor inclusief onderwijs waarbij leerlingen en studenten met een beperking dezelfde kansen krijgen als leerlingen en studenten zonder ee...

Lees verder

Jongen die broodjes aan het bakken is Algemeen
Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk. Hun beperking wordt niet goed en niet op tij...

Lees verder

Jeugd
Door de decentralisatie van de uitvoering van jeugdbeleid en passend onderwijs naar gemeenten en samenwerkingsverbanden, zijn er grote lokale verschil...

Lees verder

Jongeren in gesprek Onderwijs
Onderwijs op afstand vanwege de coronacrisis is een grote verandering voor studenten, docenten en onderwijsinstellingen. Donderdag 18 juni debatteerde...

Lees verder

Leraar helpt iemand met beperking in de klas Onderwijs
Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs inclusief moet worden. De Onderwijsraad heeft nu een advies uitgebracht aan minister Slob, van...

Lees verder

Online onderwijs, vrouw op het scherm geeft lees Onderwijs
De coronacrisis heeft gezorgd voor een versnelling in het toepassen van onderwijs en begeleiding op afstand binnen het mbo. Studenten met een beperkin...

Lees verder

Onderwijs
Al sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wordt onderzoek gedaan naar de effecten ervan, in opdracht van het ministerie van OCW. Het ...

Lees verder

Vrolijke jongen met down syndroom Corona
Op 11 mei zijn de basisscholen, scholen voor speciaal (basis) onderwijs, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang weer gestart. Voor ouders van kinderen met een…

Lees meer

Twee kinderen aan tafeltje met potlood in de hand gebogen over een schriftje Onderwijs
Het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2020’ van de Onderwijsinspectie is onlangs verschenen. Het heeft door de coronacrisis minder publiciteit g...

Lees verder

jongen achter laptop met koptelefoon op Corona
Alle scholen zijn gesloten, ook scholen in het speciaal onderwijs. Dat roept bij veel ouders vragen op. Kan ik tijdelijk extra zorg krijgen? Mijn kind...

Lees verder