Discriminatie is in Nederland verboden. Toch komt discriminatie nog steeds veel voor in ons land. Ook bij mensen met een beperking. Daarom heeft de Ee...
Een kleine update over het onlangs gehouden begrotingsdebat over onderwijs. De Tweede Kamer nam daar een motie aan om drie miljoen extra uit te trekke...
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen volgend jaar overal dezelfde Individuele Studietoeslag. De wets...
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen vanaf 1 april 2022 overal dezelfde studietoeslag. Mede dankzij ...
Het inrichten van jeugdsteunpunten voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden is in volle gang. Ouders en kinderen kunnen hierbij een belangrij...
Voor studenten met een beperking biedt online onderwijs flink wat voordelen. In het nieuwe schooljaar zijn bij veel hogescholen en universiteiten de o...
Ouders staan over het algemeen positief tegenover inclusief onderwijs, maar om het te laten slagen moet het onderwijs wel een andere houding aannemen ...
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking hebben recht op een Individuele Studietoeslag van ongeveer 300 euro per ...
Van 27 september tot en met 1 oktober is het de Week van het Inclusief Onderwijs. Ieder(in) en JongPIT vragen opnieuw aandacht voor het belang van str...
Het OMT wil dat leerlingen niet allemaal naar huis moeten bij één besmetting in de klas. Alleen bij nauw contact met de besmette leerling zou dat ad...
Bij ouders leven veel vragen en twijfels over inclusief onderwijs. Daarom organiseren Balans, Ieder(in) en Ouders & Onderwijs een informatieve online ...
De overgrote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat, naast fysiek onderwijs, online onderwijs mogelijk blijft op het mbo, hbo en de universiteiten. D...