Bent u belangenbehartiger en binnen uw gemeente betrokken bij de inspraak over leerlingenvervoer? Dan willen we graag weten hoe het leerlingenvervoer in uw gemeente is…

Lees meer

Het Informatiepunt passend onderwijs van het ministerie van OCW heeft een animatiefilmpje gemaakt over passend onderwijs. In drie minuten legt het filmpje uit wat passend…

Lees meer

Het onderwijs verandert. Dit vereist ook aanpassingen in het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Inmiddels heeft de Inspectie haar toezicht vernieuwd. Het ministerie…

Lees meer

Na de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben…

Lees meer

Ieder(in) zoekt mensen die namens de aangesloten lidorganisaties willen deelnemen aan de Meedenkgroep onderwijs. Mensen die hun ervaringsdeskundigheid op het gebied van onderwijs inzetten en…

Lees meer

Leerlingen van het speciaal basisonderwijs die instromen in het voortgezet speciaal onderwijs, (vso), hebben geen recht meer op een vergoeding in de vervoerskosten van en…

Lees meer

Na de publicatie van het Informatieblad over de Participatiewet, presenteren we nu ons tweede Informatieblad over passend onderwijs.

Lees meer

Ook de Onderwijsinspectie signaleert dat leerkrachten en ouders nog onvoldoende betrokken zijn bij de invoering van passend onderwijs.

Lees meer

De Stichting Onderwijsgeschillen zoekt onafhankelijke voorzitters en leden voor haar nieuwe Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal basisonderwijs ((v)so). Iets voor…

Lees meer

Ouders en leraren moeten beter geïnformeerd worden over de veranderingen die de invoering van passend onderwijs met zich meebrengt. Dit is een van de uitkomsten…

Lees meer

In de Week van passend onderwijs heeft Ieder(in) op maandag 24 maart de informatiebijeenkomst ÐOuders hebben ook een stem in passend onderwijs' georganiseerd voor ouders.…

Lees meer

Vandaag, maandag 24 maart, is de Week van passend onderwijs gestart. Wilt u op de hoogte blijven van wat er dagelijks gebeurt? Meld u dan…

Lees meer