Wel of niet vertellen over je beperking tijdens een sollicitatiegesprek? Mijn droomstage is een vacature van 32 uur per week, maar dit haal ik niet mi...
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften ervaren méér sociale inclusie in het reguliere onderwijs dan in het speciaal onderwijs, maken méér vr...
Tijdens de coronatijd is studeren enorm veranderd. Voor studenten met een beperking of chronische aandoening is de situatie vaak nog lastiger. Samen m...
Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en...
Waar loop je tegen aan op het gebied van stage, studeren of werken met een beperking? In het Denk Anders Debat van dit jaar vertelden jongvolwassenen ...
Bij Ieder(in) zijn de afgelopen maanden signalen binnengekomen van ouders die al lang in zelfisolatie leven door corona en vanwege het besmettingsrisi...
Solliciteren, erbij horen op school, en een veilige sfeer op de werkvloer, in je klas en op straat. Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens ...
Veel studenten hebben het zwaar in coronatijd. Ze hebben te maken met studievertraging, stress, eenzaamheidsgevoelens, problemen met het vinden van st...
Hoe kan de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpbehoefte beter? Het ministerie van VWS heeft samen met ...
Nederland is op weg naar inclusief onderwijs. Kinderen mét en zonder beperking zullen in de toekomst steeds meer samen onderwijs volgen en elkaar bij...
Corona en het aftreden van het kabinet hebben ervoor gezorgd dat aanpassingen in de Participatiewet – het Breed Offensief - niet meer door de huidig...
Ieder(in) wil meldingen ontvangen van ouders die problemen ervaren met het onderwijs wanneer zij hun kind uit voorzorg thuis houden. Het gaat om gezin...