Onderwijs
Heeft u ervaringen met passend onderwijs? En wilt u deze delen? Ouders & Onderwijs organiseert in januari drie bijeenkomsten om over dit onderwerp mee...

Lees verder

Groep kinderen op schoolplein Onderwijs
Om inclusief onderwijs dichterbij te brengen, blijft Ieder(in) bij de ministeries VWS en OCW aandringen op concrete stappen richting inclusief onderwi...

Lees verder

Gouden koets op Lange Poten Den Haag Geldzaken
In de Troonrede en de Miljoenennota is vertrouwen het sleutelwoord. Dat vertrouwen begint volgens het kabinet bij waardevol werk, goede opleidingen, e...

Lees verder

twee jongens in bus naar school Onderwijs
Er gaat nog teveel mis in de toekenning en uitvoering van het vervoer voor leerlingen die vanwege ziekte, beperking of gedragsproblemen niet zelfstand...

Lees verder

twee leerlingen werken samen Onderwijs
De Tweede Kamer wil dat de uitvoering van de Wet passend onderwijs wordt verbeterd én dat er stappen worden gezet om te komen tot inclusief onderwijs...

Lees verder

Kinderen in de klas van achteren gezien, ze steken hand op in klas Onderwijs
Woensdag 26 juni bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van passend onderwijs. Oudervereniging Balans, Ieder(in), MIND, Ouders & Onderwijs en Per ...

Lees verder

Tweeling Onderwijs
Op 17 juni behandelt de Tweede Kamer de Staat van het Onderwijs 2019. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan kansenongelijkheid in het onderwijs....

Lees verder

Illustratief: rode stempotloden in een potje Onderwijs
Ieder(in) wil dat mensen met een beperking of chronische ziekte volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. We lobbyen daarvoor bij de Haagse polit...

Lees verder

man in rolstoel, vrouw loopt er naast Onderwijs
Volg je een opleiding in het mbo of hoger onderwijs (ho) en heb je een beperking of chronische aandoening? Dan horen we graag van jou waar je tegenaan...

Lees verder

Jonge student aan studeren aan tafeltje Onderwijs
Op 24 april staat het algemeen overleg (AO) studenten met een beperking in het mbo en hoger onderwijs (ho) op de agenda. Ieder(in) en Stichting Studer...

Lees verder

Jonge student aan studeren aan tafeltje Onderwijs
Dinsdagavond 2 april organiseert Handicap en Studie samen met Ieder(in), ISO en de LSVb een landelijke bijeenkomst voor studenten met een beperking of...

Lees verder

Kleine jongen en klein meisje achter computer Onderwijs
Veel kinderen met een beperking hebben op school ook zorg en ondersteuning nodig, maar dat is nu niet goed geregeld. Minister Slob (minister voor basi...

Lees verder