Kinderen in de klas van achteren gezien, steken vinger op in de klas Onderwijs
Donderdag 31 januari bespreekt de Tweede Kamer de problemen met passend onderwijs. Bij de samenwerkingsverbanden blijft te veel geld voor passend onde...

Lees verder

Jeugd zittend tegen muur met mobieltje Onderwijs
Ieder(in) en Ouders & Onderwijs willen graag met ouders en jongeren in gesprek over een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. Daarvo...

Lees verder

Meisje in rolstoel op school Onderwijs
Vandaag verscheen het rapport, Mét andere ogen‚ van René Peeters, kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd. In het rapport staan zeven adviezen voo...

Lees verder

Onderwijs
Te veel kinderen met een beperking of chronische ziekte krijgen niet het onderwijs dat bij hen past. De aansluiting tussen onderwijs en zorg moet veel…

Lees meer

Onderwijs
Zaterdag 3 november nodigt RenŽ Peeters, kwartiermaker van de coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd*, ouders uit om met hem in gesprek te gaan bij Ieder(in).…

Lees meer

Onderwijs
Ieder(in) nodigt ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte uit om op 8 november door te praten over de ontwikkeling van inclusief…

Lees meer

Onderwijs
In de miljoenennota, die vorige week is gepresenteerd door het kabinet, wordt op een aantal plaatsen verwezen naar het VN-verdrag handicap. Ieder(in) mist echter wel…

Lees meer

Onderwijs
Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties bundelen hun krachten en richten de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd op. Dat is nodig, want drie jaar na…

Lees meer

Onderwijs
Vijf jaar na de invoering van het passend onderwijs is naar school gaan voor kinderen met een beperking nog steeds niet vanzelfsprekend. Zorg en onderwijs…

Lees meer

Onderwijs
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat staat in het VN-verdrag Handicap en ook het Kinderrechtenverdrag van de VN stelt dat ieder kind recht op…

Lees meer

Onderwijs
Leden van de Tweede Kamer luiden de noodklok over problemen in de uitvoering van passend onderwijs. Zij eisen dat leerlingen met psychische of lichamelijke problemen…

Lees meer

Onderwijs
Wat hebben leerlingen met een beperking nodig om naar school te kunnen gaan? We horen het graag van leerlingen en ouders die hier dagelijks mee…

Lees meer