Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs in Nederland inclusief moet worden. Maar wat is inclusief onderwijs eigenlijk? In een position...
Nederland is op weg naar inclusief onderwijs. Kinderen mét en zonder beperking zullen in de toekomst steeds meer samen onderwijs volgen en elkaar bij...
Scholen sluiten tot 19 januari 2021. Maar voor kwetsbare kinderen, leerlingen die dit jaar examen doen en leerlingen die praktijkgericht onderwijs vol...
Wat zijn jouw ervaringen met studeren in coronatijd? Deze vraag staat centraal tijdens een online bijeenkomst op woensdagavond 9 december. De bijeenko...
Half november is er een stevig debat gevoerd in de Tweede Kamer over vijf jaar passend onderwijs. De Kamer vond unaniem dat passend onderwijs voor vee...
De Tweede Kamer evalueert op 16 november wat passend onderwijs de afgelopen vijf jaar heeft gebracht. Ieder(in) en onder meer Balans en Ouders&Onderwi...
Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn mensen met een beperking of chronische aandoening door corona in isolement geraakt. In het onderw...
Zet jij je in voor inclusief onderwijs waarbij leerlingen en studenten met een beperking dezelfde kansen krijgen als leerlingen en studenten zonder ee...
Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk. Hun beperking wordt niet goed en niet op tij...
Door de decentralisatie van de uitvoering van jeugdbeleid en passend onderwijs naar gemeenten en samenwerkingsverbanden, zijn er grote lokale verschil...
Onderwijs op afstand vanwege de coronacrisis is een grote verandering voor studenten, docenten en onderwijsinstellingen. Donderdag 18 juni debatteerde...
Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs inclusief moet worden. De Onderwijsraad heeft nu een advies uitgebracht aan minister Slob, van...