Al sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wordt onderzoek gedaan naar de effecten ervan, in opdracht van het ministerie van OCW. Het ...
Op 11 mei zijn de basisscholen, scholen voor speciaal (basis) onderwijs, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang weer gestart. Voor ouders van kinderen met een…

Lees meer

Het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2020’ van de Onderwijsinspectie is onlangs verschenen. Het heeft door de coronacrisis minder publiciteit g...
Alle scholen zijn gesloten, ook scholen in het speciaal onderwijs. Dat roept bij veel ouders vragen op. Kan ik tijdelijk extra zorg krijgen? Mijn kind...
Onderwijs voor leerlingen met ernstige (meervoudige) beperkingen, psychische aandoeningen of gedragsproblematiek hebben een eigen aanpak nodig. Voor h...
De Tweede Kamer roept de regering op om nu echt werk te maken van inclusief onderwijs. Tijdens de stemmingen van 3 maart zijn alle moties aangenomen d...
Hoe krijgt ieder kind een plek in het onderwijs? Een groeiende groep kinderen heeft geen uitzicht op een bij hen passende school. Tv-programma NieuwLicht praat…

Lees meer

Een hoge mate van betrokkenheid op het podium en in de zaal tijdens het Denk Anders Debat leidde tot een lange lijst aanbevelingen en adviezen. Op 6 f...
De minister Slob (onderwijs) en minister De Jonge (zorg) hebben maatregelen voorgesteld die de problemen in het passend onderwijs moeten oplossen. Ze ...
Heeft u ervaringen met passend onderwijs? En wilt u deze delen? Ouders & Onderwijs organiseert in januari drie bijeenkomsten om over dit onderwerp mee...
Om inclusief onderwijs dichterbij te brengen, blijft Ieder(in) bij de ministeries VWS en OCW aandringen op concrete stappen richting inclusief onderwi...
In de Troonrede en de Miljoenennota is vertrouwen het sleutelwoord. Dat vertrouwen begint volgens het kabinet bij waardevol werk, goede opleidingen, e...