De minister Slob (onderwijs) en minister De Jonge (zorg) hebben maatregelen voorgesteld die de problemen in het passend onderwijs moeten oplossen. Ze ...
Heeft u ervaringen met passend onderwijs? En wilt u deze delen? Ouders & Onderwijs organiseert in januari drie bijeenkomsten om over dit onderwerp mee...
Om inclusief onderwijs dichterbij te brengen, blijft Ieder(in) bij de ministeries VWS en OCW aandringen op concrete stappen richting inclusief onderwi...
In de Troonrede en de Miljoenennota is vertrouwen het sleutelwoord. Dat vertrouwen begint volgens het kabinet bij waardevol werk, goede opleidingen, e...
Er gaat nog teveel mis in de toekenning en uitvoering van het vervoer voor leerlingen die vanwege ziekte, beperking of gedragsproblemen niet zelfstand...
De Tweede Kamer wil dat de uitvoering van de Wet passend onderwijs wordt verbeterd én dat er stappen worden gezet om te komen tot inclusief onderwijs...
Woensdag 26 juni bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van passend onderwijs. Oudervereniging Balans, Ieder(in), MIND, Ouders & Onderwijs en Per ...
Op 17 juni behandelt de Tweede Kamer de Staat van het Onderwijs 2019. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan kansenongelijkheid in het onderwijs....
Volg je een opleiding in het mbo of hoger onderwijs (ho) en heb je een beperking of chronische aandoening? Dan horen we graag van jou waar je tegenaan...
Op 24 april staat het algemeen overleg (AO) studenten met een beperking in het mbo en hoger onderwijs (ho) op de agenda. Ieder(in) en Stichting Studer...
Dinsdagavond 2 april organiseert Handicap en Studie samen met Ieder(in), ISO en de LSVb een landelijke bijeenkomst voor studenten met een beperking of...
Veel kinderen met een beperking hebben op school ook zorg en ondersteuning nodig, maar dat is nu niet goed geregeld. Minister Slob (minister voor basi...