Vandaag gepubliceerd onderzoek toont aan dat 11 van minstens 523 mobiele applicaties van de overheid volledig toegankelijk en bruikbaar zijn voor mens...
De eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten. Deze wet maakt het mogelijk om bij verkiezingen...
Belangrijke informatie over bijvoorbeeld een gezondheidscrisis of oorlogssituatie is snel te vinden via de vele online nieuwskanalen. Maar als je doof...
Aandacht voor toegankelijkheid blijft nodig. Daarom nodigen we iedereen van harte uit om mee te doen aan de Week van de Toegankelijkheid. Gemeenten, o...
Om meer inzicht te krijgen in hoe dove en slechthorende mensen en mensen met een spraakbeperking gebruikmaken van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst...
Man met motische beperking werkt op een ipad
De gebruiksvriendelijkheid van digitale inlogmiddelen zoals DigiD staat onder grote druk. De middelen worden steeds veiliger en betrouwbaarder. Maar h...
Deze week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ieder(in) wil graag weten of deze verkiezingen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarom he...
Jonge vrouw stopt haar stembiljet in de stembus
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Net als bij de vorige verkiezingen kun je al twee dagen eerder gaan stemmen. Op verschillende ...
Hoe staat het met de toegankelijkheid van Nederland en hoe voelbaar is het VN-verdrag Handicap in het dagelijks leven van mensen met een beperking? Da...
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen is het belangrijk dat de belangen van mensen met een beperking en chronische ...
De Nederlandse regering heeft een wetsvoorstel gemaakt om de Europese Toegankelijkheidsakte in verschillende bestaande Nederlandse wetten te verwerken...
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op veel plekken zijn lokale belangenbehartigers en gemeenten in gesprek over de toegankelijkh...