decoratief
Voorstellingen, stadswandelingen, rondleidingen, ervaringsparcours, prijsuitreikingen en workshops: van 3 t/m 8 oktober wordt overal in het land aanda...
decoratief
De meest noodzakelijke overheidsapps moeten op korte termijn 100% toegankelijk worden. Dit staat in een motie die de Tweede Kamer op 5 juli heeft aang...
Na maanden onderhandelen hebben het ministerie van BZK (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van woningcorporaties), gemeenten, provincies en de Woonb...
illustratief moeder met kinderen kijkt tv
Op woensdag 6 juli is er een commissiedebat in de Tweede Kamer over toekomstig mediabeleid. Dit debat gaat over voorstellen van staatsecretaris Uslu v...
De Tweede Kamer vergadert op 30 juni over het woonbeleid. Ieder(in) roept samen met Per Saldo en de jongeren van JongPIT de Kamerleden op om heldere a...
Op dit moment werken verschillende ministeries aan de omzetting van de Europese Toegankelijkheidsakte in Nederlandse wet- en regelgeving. De deadline ...
Vandaag gepubliceerd onderzoek toont aan dat 11 van minstens 523 mobiele applicaties van de overheid volledig toegankelijk en bruikbaar zijn voor mens...
De eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten. Deze wet maakt het mogelijk om bij verkiezingen...
Belangrijke informatie over bijvoorbeeld een gezondheidscrisis of oorlogssituatie is snel te vinden via de vele online nieuwskanalen. Maar als je doof...
Aandacht voor toegankelijkheid blijft nodig. Daarom nodigen we iedereen van harte uit om mee te doen aan de Week van de Toegankelijkheid. Gemeenten, o...
Om meer inzicht te krijgen in hoe dove en slechthorende mensen en mensen met een spraakbeperking gebruikmaken van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst...
Man met motische beperking werkt op een ipad
De gebruiksvriendelijkheid van digitale inlogmiddelen zoals DigiD staat onder grote druk. De middelen worden steeds veiliger en betrouwbaarder. Maar h...