In Nederland willen we dat informatie en dienstverlening toegankelijk is voor alle burgers. Want ieder mens heeft het recht om als ieder ander mee te ...
Gebrek aan goed toegankelijke toiletten of rolstoelplaatsen in theaters: het blijft een probleem voor mensen met een lichamelijke beperking wanneer zi...
De Haagse stranden worden steeds toegankelijker voor iedereen. De gemeente Den Haag en Voorall, voor Hagenaars met een beperking, zetten zich hiervoor...
Illustratief: verschillende gezichten
Deze week is de Verkiezing voor de Meest Toegankelijke gemeente geopend. Hoe staat het met de toegankelijkheid in jouw gemeente?...
Vanaf vandaag - Global Accessibility Awareness Day - slaan 12 belangenorganisaties de handen ineen voor digitale inclusie. Het GebruikersNetwerk Digit...
Houd vast aan de eerder uitgesproken ambitie van de Kamer voor een nieuw en beter besluit toegankelijkheid OV. Zorg dat dit proces een goed einde kri...
Op 11 mei heeft de Tweede Kamer voor de invoering van de Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 gestemd. Ieder(in) heeft inbreng op het wetsvoorstel gel...
Sinds 1 september 2020 is Martin van Rijn voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Omdat hij in het kabinet Rutte 2 staatssecretaris...
Samen met de Woonbond doet Ieder(in) een onderzoek naar toegankelijk wonen. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, die wordt uitgezet onder het pa...
DIT MELDPUNT IS INMIDDELS GESLOTEN - Het College voor de Rechten van de Mens opent vanaf 10 maart opnieuw het meldpunt Onbeperkt Stemmen. Dit keer voo...
Bij hun verzoek aan de gemeente om voor blinden en slechtzienden op het stembureau een mal te plaatsen, stuurt Platform Gehandicapten Leiden een kopie...
Minister Ollongren heeft er vertrouwen in dat de Tweede Kamerverkiezingen veilig kunnen verlopen en dus op de geplande data van 15 t/m 17 maart doorga...