Er komt meer geld om verder te werken aan de toegankelijkheid van het OV. Ook zijn 3 van de 4 moties over toegankelijkheid van het OV aangenomen. Dit ...
Groenere keuzes zijn voor mensen met een beperking lang niet altijd een optie. Vaak omdat het simpelweg niet kan, soms doordat een groenere keuze ook ...
Illustratief: jonge vrouw met spasme in een rolstoel met een vriendin op weg naar een museum.
Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur & Media stuurde op donderdag 10 november een brief over toegankelijke Cultuur aan de Tweede Kamer. Hierin staa...
Jeen Hofstra en Ton v. Weerdenburg overhandigen handreiking aan IPO voorzitter Jaap Smit
Op dinsdag 8 november nam Jaap Smit namens alle provincies de ‘Handreiking politiek voor iedereen!’ in ontvangst. Smit is voorzitter van het Inter...
decoratief
Door personeelstekort en overvolle en te korte treinen is het voor mensen met een beperking haast onmogelijk om nog met de trein te reizen. Ieder(in)...
Man met motorische beperking werkt op een ipad
De eisen voor digitale toegankelijkheid moeten worden opgenomen in aanbestedingen. En de regering moet zich inspannen zodat alle niet-toegankelijke we...
Illustratief: jonge vrouw zit voor een rolstoel en kijkt recht de camera in.
In toenemende mate is er aandacht voor het betrekken van mensen bij de patiëntenbeweging die nu nog te weinig worden gezien: mensen met een migratiea...
Op 5 oktober debatteert staatssecretaris Van Huffelen met de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken over de digitale toegankelijkheid bij de overheid. E...
decoratief
Met de overhandiging van een estafettestokje aan de voorzitter van Haag Atletiek opende Illya Soffer, directeur van Ieder(in), vandaag de Week van de ...
decoratief
Voorstellingen, stadswandelingen, rondleidingen, ervaringsparcours, prijsuitreikingen en workshops: van 3 t/m 8 oktober wordt overal in het land aanda...
decoratief
De meest noodzakelijke overheidsapps moeten op korte termijn 100% toegankelijk worden. Dit staat in een motie die de Tweede Kamer op 5 juli heeft aang...
Na maanden onderhandelen hebben het ministerie van BZK (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van woningcorporaties), gemeenten, provincies en de Woonb...