Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid is een stap in de goede richting voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.…

Lees meer

De nieuwe bouwregels van minister Blok (VVD) schieten tekort. Oproep aan de Tweede Kamer: neem het voorstel van de minister niet verder in behandeling en…

Lees meer

Staatssecretaris Van Rijn moet uiterlijk 15 december met een drastisch aangepast Besluit Toegankelijkheid komen. Deze motie heeft de Tweede Kamer gisterenmiddag aangenomen.

Lees meer

Het Besluit Toegankelijkheid is volstrekt onacceptabel. Dit staat in een verklaring gericht aan staatssecretaris Van Rijn van samenwerkende pleitbezorgers voor een goede uitvoering van het…

Lees meer

Met bijna 600 reacties in korte tijd op het ÐBesluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte', heeft de internetconsultatie een krachtig signaal…

Lees meer

Nieuw: website Gewoon Gelijk

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geldt ook in Nederland. Wat verandert er nu in Nederland? De nieuwe website Gewoon Gelijk…

Lees meer

De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag is ontgoocheld over het ÐBesluit Toegankelijkheid' dat door het ministerie van VWS ter consultatie is voorgelegd.

Lees meer

Op dinsdag 25 oktober is het Besluit Toegankelijkheid op Overheid.nl geplaatst. Hiermee wil het ministerie van VWS invulling geven aan algemene toegankelijkheid als norm, zoals…

Lees meer

Vanmiddag is de motie van Linda Voortman (Groen Links) aangenomen die stelt dat dat alle Rijksgebouwen zelfstandig toegankelijk moeten zijn. Te beginnen met de ministeries.…

Lees meer

De behoefte aan meer betaalbare toegankelijke woningen is groot. Ook met de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen moet het echt veel…

Lees meer

Van 3 t/m 8 oktober is de Week van de Toegankelijkheid 2016. Dit jaar is het motto 'Aan tafel!'. Samen met lokale organisaties werkt de…

Lees meer

De NS heeft op een aantal stations de tijden voor assistentieverlening verruimd.

Lees meer