De code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is herzien en gaat in per 1 januari 2022. Het doel van de code is om iedereen die geen transfer van ee...
Illustratief: trein aan perron
Elke 5 jaar onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de toegankelijkheid van het spoor in Nederland. Het Actualisatierapport Toegank...
Houd vast aan de eerder uitgesproken ambitie van de Kamer voor een nieuw en beter besluit toegankelijkheid OV. Zorg dat dit proces een goed einde kri...
Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en...
De overgangsregeling van de code VVR voor veilig vervoer van mensen met een rolstoel is vanwege de coronacrisis verlengd tot 31 december 2021. Dit bet...
Door een aanscherping van de Wegenverkeerswet in 2017 mochten mensen die om medische redenen opiaten, cannabis of amfetamine gebruiken niet meer achte...
Zorg dat het OV voor iedereen bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar blijft. Dat vraagt Ieder(in) samen met de Oogvereniging, WijStaanOp, Coalitie voo...
Vanaf 2021 mag een andere vervoerder dan bijvoorbeeld de NS ook een treindienst gaan rijden in een bepaalde regio of het hoofdrailnet. Ieder(in) en de...
Chauffeur helpt man in rolstoel in taxibus
Valys, het bovenregionale sociaal recreatief vervoer voor mensen met een beperking, gaat vanaf aanstaande donderdag 16 juli weer helemaal terug naar h...
Na een felle lobby van onder andere Ieder(in) en aandacht vanuit de politiek is er een werkgroep opgestart om toegankelijkheid zo goed mogelijk op te ...
De aanpassing van het besluit toegankelijkheid OV wordt op veel tafels besproken. Ieder(in) heeft samen met de Oogvereniging, Wij Staan Op!, Coalitie ...
Veel media-aandacht voor mensen met een beperking en chronische aandoening en de gevolgen van corona op hun dagelijkse leven deze week. Terechte aanda...