Gelijke beloning, ondersteuning bij het vinden en behouden van werk, een voorkeursbeleid en oog hebben voor alle mensen met een beperking. Op deze pun...
Minister Ollongren heeft er vertrouwen in dat de Tweede Kamerverkiezingen veilig kunnen verlopen en dus op de geplande data van 15 t/m 17 maart doorga...
Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Benieuwd of partijen écht aandacht hebben voor thema’s die belangrijk zijn voor mensen met een beperk...
De Eerste Kamer heeft gisteren positief gestemd over het wetsvoorstel waarin de grondslag handicap specifiek wordt opgenomen in artikel 1 van de Grond...
Ieder(in) roept de Eerste Kamer op om morgen te stemmen voor de uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap. Hiermee krijgt di...
Op de Internationale Mensenrechtendag van 10 december spreekt de Tweede Kamer in een algemeen overleg over discriminatie. Een mooie dag om ook vanuit ...
Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking presenteert het College voor de Rechten van de Mens een rapport over hoe belangrijk de inzet va...
Vrijdagavond 20 november heeft minister Van Ark de voortgangsrapportage implementatie VN-verdrag Handicap aan de Tweede Kamer gezonden. Naar goed gebr...
Het kabinet heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. Mede door de aanhoudende lobby van Ieder(in) heeft in de definitieve NOVI toegankelijkheid een plaats gekregen.…

Lees meer

Wil jij weten hoe je het VN-verdrag Handicap kunt gebruiken in gesprek met je gemeente of andere organisatie? Wil weten wat er in het VN-verdrag Handi...
Al sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wordt onderzoek gedaan naar de effecten ervan, in opdracht van het ministerie van OCW. Het ...
Op veel fronten wordt gewerkt aan protocollen en versoepelingsplannen. Voor Ieder(in) staat voorop dat bij alle plannenmakerij met de rechten en posit...