Illustratief: het torentje in den haag aan de hofvijver VN-verdrag
Vrijdagavond 20 november heeft minister Van Ark de voortgangsrapportage implementatie VN-verdrag Handicap aan de Tweede Kamer gezonden. Naar goed gebr...

Lees verder

man in rolstoel in winkelstraat Toegankelijkheid
Het kabinet heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. Mede door de aanhoudende lobby van Ieder(in) heeft in de definitieve NOVI toegankelijkheid een plaats gekregen.…

Lees meer

krachtige vuisten in de lucht VN-verdrag
Wil jij weten hoe je het VN-verdrag Handicap kunt gebruiken in gesprek met je gemeente of andere organisatie? Wil weten wat er in het VN-verdrag Handi...

Lees verder

Onderwijs
Al sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wordt onderzoek gedaan naar de effecten ervan, in opdracht van het ministerie van OCW. Het ...

Lees verder

illustratief park met groot bord waarop staat Houd afstand van 1.5 meter Corona
Op veel fronten wordt gewerkt aan protocollen en versoepelingsplannen. Voor Ieder(in) staat voorop dat bij alle plannenmakerij met de rechten en posit...

Lees verder

Iemand die een afstandsbediening vasthoudt naar de televisie VN-verdrag
Voor ruim twee miljoen mensen is het audiovisuele media-aanbod nu nog onvoldoende toegankelijk. De huidige mediawet voldoet niet aan het VN-verdrag Ha...

Lees verder

Man met beenprotese zit op de bank thuis met zijn hond VN-verdrag
Artikel 19 van het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking net als ieder ander het recht hebben op zelfstandig wonen en deel uitmaken v...

Lees verder

man in rolstoel in winkelstraat VN-verdrag
Hoe staat het met de lokale inclusie agenda van gemeenten? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten biedt gemeenten nu een Monitor om te kijken hoe het...

Lees verder

Binnenhof Corona
De ‘1,5-meter samenleving’ is voor mensen met een beperking of chronische aandoening niet haalbaar of alleen met voldoende ondersteuning te realis...

Lees verder

Jongen aan het werk in groothandel VN-verdrag
Het College voor de Rechten van de Mens komt met een checklist om wetgeving rondom arbeidsparticipatie beter aan te laten sluiten op het VN-verdrag Ha...

Lees verder

Illya Soffer VN-verdrag
Ieder(in)-directeur Illya Soffer reflecteert in Magazine Coincide op de grootschalige decentralisaties en de staat van het sociaal domein: ‘Er is geen land waar ik liever…

Lees meer

Rood potlood Algemeen
Maart 2021 zijn de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer gepland. We willen dat politieke partijen veel meer aandacht besteden aan mensen met een b...

Lees verder