Het mocht natuurlijk al niet, maar nu staat het ook expliciet in Artikel 1 van de grondwet. Discriminatie op grond van een handicap of seksuele…

Lees meer

illustratief: beeld van Den Haag, binnenhof
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de implementatie van het VN-Verdrag Handicap. Op de agenda staat de beantwoording van het kabinet op de vragen...
Afbeelding met teksten in regenboogkleuren, verticaal en horizontaal verdeeld. De teksten die te lezen zijn, zijn: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ en ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook is niet toegestaan’ en ‘Artikel 1’ en ‘Culemborg’.
UPDATE: de stemming is uitgesteld naar januari - Op dinsdag 20 december bespreekt de Eerste Kamer voor de tweede keer het voorstel om de grondslagen h...
Illustrtratief: jonge vrouw achter een laptop. Ze lijkt moedeloos.
Mensen met een beperking moeten volledig toegang hebben tot rechtsbescherming. Maar daar is nu onvoldoende sprake van, stelt het College voor de Recht...
Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) presenteerde vorige week de initiatiefnota ‘Ons land is beperkt’ met daarin 71 concrete voorstellen o...
Groenere keuzes zijn voor mensen met een beperking lang niet altijd een optie. Vaak omdat het simpelweg niet kan, soms doordat een groenere keuze ook ...
Het kabinet moet een meerjarige nationale strategie opstellen om de achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking op te heffen en gelijke...
--- Update: Een mooi succes, er is net gestemd en de motie is aangenomen. Het kabinet moet samen met vertegenwoordigende organisaties een meerjarige n...
Maandag 20 september heeft de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) zijn Nationaal Programma gepresenteerd. Ieder(in) vindt het...
Een nieuw advies van de Raad van State maakt het mogelijk dat de regering na zes jaar eindelijk een besluit kan gaan nemen over het wel of niet ratifi...
14 juni 2016 werd het VN-verdrag Handicap in Nederland ondertekend, na jaren lobby vanuit gehandicaptenorganisaties. Daarmee beloofde de Nederlandse s...
Vind jij dat jouw dorp of stad wel wat toegankelijker zou kunnen worden? Baal jij ervan als je weer eens ergens niet in kunt met…

Lees meer