De Eerste Kamer heeft gisteren positief gestemd over het wetsvoorstel waarin de grondslag handicap specifiek wordt opgenomen in artikel 1 van de Grond...

Lees verder

Ieder(in) roept de Eerste Kamer op om morgen te stemmen voor de uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap. Hiermee krijgt di...

Lees verder

Op de Internationale Mensenrechtendag van 10 december spreekt de Tweede Kamer in een algemeen overleg over discriminatie. Een mooie dag om ook vanuit ...

Lees verder

Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking presenteert het College voor de Rechten van de Mens een rapport over hoe belangrijk de inzet va...

Lees verder

Vrijdagavond 20 november heeft minister Van Ark de voortgangsrapportage implementatie VN-verdrag Handicap aan de Tweede Kamer gezonden. Naar goed gebr...

Lees verder

Het kabinet heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. Mede door de aanhoudende lobby van Ieder(in) heeft in de definitieve NOVI toegankelijkheid een plaats gekregen.…

Lees meer

Wil jij weten hoe je het VN-verdrag Handicap kunt gebruiken in gesprek met je gemeente of andere organisatie? Wil weten wat er in het VN-verdrag Handi...

Lees verder

Al sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wordt onderzoek gedaan naar de effecten ervan, in opdracht van het ministerie van OCW. Het ...

Lees verder

Op veel fronten wordt gewerkt aan protocollen en versoepelingsplannen. Voor Ieder(in) staat voorop dat bij alle plannenmakerij met de rechten en posit...

Lees verder

Voor ruim twee miljoen mensen is het audiovisuele media-aanbod nu nog onvoldoende toegankelijk. De huidige mediawet voldoet niet aan het VN-verdrag Ha...

Lees verder

Artikel 19 van het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking net als ieder ander het recht hebben op zelfstandig wonen en deel uitmaken v...

Lees verder

man in rolstoel in winkelstraat
Hoe staat het met de lokale inclusie agenda van gemeenten? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten biedt gemeenten nu een Monitor om te kijken hoe het...

Lees verder