Jongen aan het werk in groothandel VN-verdrag
Het College voor de Rechten van de Mens komt met een checklist om wetgeving rondom arbeidsparticipatie beter aan te laten sluiten op het VN-verdrag Ha...

Lees verder

Illya Soffer VN-verdrag
Ieder(in)-directeur Illya Soffer reflecteert in Magazine Coincide op de grootschalige decentralisaties en de staat van het sociaal domein: ‘Er is geen land waar ik liever…

Lees meer

Rood potlood Algemeen
Maart 2021 zijn de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer gepland. We willen dat politieke partijen veel meer aandacht besteden aan mensen met een b...

Lees verder

Vrolijke jongen met down syndroom Leden
Tussen 24 februari en 12 maart organiseren KansPlus en Sien zes regionale VG-netwerkbijeenkomsten voor mensen die actief zijn in de lokale belangenbeh...

Lees verder

Man kijkt televisie Toegankelijkheid
De voorgestelde wijziging van de Mediawet voor het beter toegankelijk maken van televisie is onder de maat. Te weinig, te vrijblijvend en niet besprok...

Lees verder

Man aan dozen in pakken via loopband VN-verdrag
Ieder(in) vindt dat het wetsvoorstel voor de ‘harmonisatie’ van de Wajong in strijd is met het VN-verdrag Handicap. In een brief aan de Eerste Kam...

Lees verder

Jet Bussemaker begint haar speech, rechts van haar de gebarentolk Algemeen
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ieder(in), Patiëntenfederatie, Mind en PGOsupport heeft Jet Bussemaker als voorzitter van de Raad voor Volksgezo...

Lees verder

VN-verdrag
Een scherp debat met een matig resultaat. Zo vat Illya Soffer in een interview met Binnenlands Bestuur het Tweede Kamerdebat samen dat donderdag werd ...

Lees verder

VN-verdrag
De voortgang van de uitvoering van het VN-verdrag Handicap is gister uitgebreid besproken in een Kamerdebat. Daarin kwam de schaduwrapportage van de A...

Lees verder

Tweede Kamer Plenaire zaal VN-verdrag
De Tweede Kamer wil weten hoe het gaat met de voortgang van de uitvoering VN-verdrag Handicap. Daarom is er 19 december een debat. Het ministerie van ...

Lees verder

Binnenhof Den Haag VN-verdrag
Volgende week, donderdag 19 december bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van de uitvoering VN-verdrag Handicap. Daarbij komt ook de Schaduwrapporta...

Lees verder

Tweede Kamer VN-verdrag
Vandaag spreek de Kamer over het voorstel van Kamerleden van D66, Groen Links en PvdA om in de Grondwet op te nemen dat discriminatie vanwege handicap...

Lees verder