decoratief.
Mensen met een beperking die gediscrimineerd worden kunnen nu ook internationaal recht halen door hun klacht voor te leggen bij de Verenigde Naties.

Lees meer

decoratief
Wat is er in Nederland veranderd door het VN-verdrag Handicap? Wat hebben mensen met een beperking aan het verdrag? En wat staat er precies…

Lees meer

Marijk Jansen en haar dochten, samen met andere betrokkenen. Achter hen is op de muur de nieuwe plaquette van Artikel 1 te zien.
Marijk Jansen vertelde bij de onthulling van de nieuwe plaquette van Artikel 1 in het Provinciehuis van Utrecht wat de verandering van Artikel 1 voor…

Lees meer

Fotomoment met bestuurders en politici tijdens de officiële ondertekening van de aanpassing van de grondwet.
De ondertekening van de Grondwetswijziging artikel 1 is een feit. Vanaf nu is handicap als discriminatiegrond toegevoegd aan de grondwet.

Lees meer

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), wordt geïnterviewd door de NOS.
Het mocht natuurlijk al niet, maar nu staat het ook expliciet in Artikel 1 van de grondwet. Discriminatie op grond van een handicap of seksuele…

Lees meer

illustratief: beeld van Den Haag, binnenhof
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de implementatie van het VN-Verdrag Handicap. Op de agenda staat de beantwoording van het kabinet op de vragen...
Afbeelding met teksten in regenboogkleuren, verticaal en horizontaal verdeeld. De teksten die te lezen zijn, zijn: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ en ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook is niet toegestaan’ en ‘Artikel 1’ en ‘Culemborg’.
UPDATE: de stemming is uitgesteld naar januari - Op dinsdag 20 december bespreekt de Eerste Kamer voor de tweede keer het voorstel om de grondslagen h...
Illustrtratief: jonge vrouw achter een laptop. Ze lijkt moedeloos.
Mensen met een beperking moeten volledig toegang hebben tot rechtsbescherming. Maar daar is nu onvoldoende sprake van, stelt het College voor de Recht...
De hofvijver, met daarachter het binnenhof.
Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) presenteerde vorige week de initiatiefnota ‘Ons land is beperkt’ met daarin 71 concrete voorstellen o...
Illya Soffer achter een microfoon in de radiostudio van de NPO.
Groenere keuzes zijn voor mensen met een beperking lang niet altijd een optie. Vaak omdat het simpelweg niet kan, soms doordat een groenere keuze ook ...
Het kabinet moet een meerjarige nationale strategie opstellen om de achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking op te heffen en gelijke...
--- Update: Een mooi succes, er is net gestemd en de motie is aangenomen. Het kabinet moet samen met vertegenwoordigende organisaties een meerjarige n...