Het Plan van Aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag is nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierdoor loopt de behandeling van de wetten…

Lees meer

Door de aanstaande ratificatie van het Verdrag committeert Nederland zich aan de afspraak om uitsluiting van mensen met een beperking ook in internationale samenwerking aan…

Lees meer

De belangrijkste vragen, antwoorden en discussies van de werkconferentie Ja zeggen Ja doen (over het VN-verdrag), zijn na te lezen in een uitvoerig verslag. Interessant…

Lees meer

Maandag 9 februari organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag. Ieder(in) neemt deel aan dit gesprek.

Lees meer

Op 9 februari is er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het ÐVN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap'. Het ziet ernaar…

Lees meer

Op de werkconferentie Ja zeggen Ja doen hebben zo'n 100 mensen met een beperking intensief met elkaar gesproken over de aanstaande ratificatie van het…

Lees meer

Op de werkconferentie ÐJa zeggen Ja doen' bereiden vijf landelijke organisaties van mensen met een beperking, waaronder Ieder(in), zich verder voor op de aanstaande Nederlandse…

Lees meer

De wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag zijn naar de Tweede Kamer gestuurd. De Alliantie van samenwerkende organisaties van mensen met een beperking of…

Lees meer

Illya Soffer pleit in BNR-debat voor zorgsysteem dat wensen cliÌÇnt voorop stelt

Lees meer

Troonrede: mondvol moois

Het kabinet spreekt woorden van hoop maar de uitwerking roept veel onzekerheid op

Lees meer

De concept Goedkeurings- en Uitvoeringswet zijn naar de Kamer gestuurd. De ratificatie van het VN-verdrag komt nu echt dichterbij.

Lees meer

De Participatiewet is 24 juni in de Eerste Kamer behandeld en zal naar verwachting volgende week (1 juli) bij meerderheid worden aangenomen. Op 26 juni…

Lees meer