De wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag zijn naar de Tweede Kamer gestuurd. De Alliantie van samenwerkende organisaties van mensen met een beperking of…

Lees meer

Illya Soffer pleit in BNR-debat voor zorgsysteem dat wensen cliÌÇnt voorop stelt

Lees meer

Troonrede: mondvol moois

Het kabinet spreekt woorden van hoop maar de uitwerking roept veel onzekerheid op

Lees meer

De concept Goedkeurings- en Uitvoeringswet zijn naar de Kamer gestuurd. De ratificatie van het VN-verdrag komt nu echt dichterbij.

Lees meer

De Participatiewet is 24 juni in de Eerste Kamer behandeld en zal naar verwachting volgende week (1 juli) bij meerderheid worden aangenomen. Op 26 juni…

Lees meer

Meerdere belangenorganisaties, waaronder Vereniging Inclusie Nederland en actiegroep Terug naar de Bossen, stellen dat een aantal punten uit de Participatiewet op gespannen voet staat met…

Lees meer

Op maandag 12 mei 2014 is de visie op de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking aangeboden aan de directeur generaal Langdurige…

Lees meer