De belangrijkste vragen, antwoorden en discussies van de werkconferentie Ja zeggen Ja doen (over het VN-verdrag), zijn na te lezen in een uitvoerig verslag. Interessant…

Lees meer

Maandag 9 februari organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag. Ieder(in) neemt deel aan dit gesprek.

Lees meer

Op 9 februari 2015 is er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap'. Het ziet…

Lees meer

Op de werkconferentie Ja zeggen Ja doen hebben zo'n 100 mensen met een beperking intensief met elkaar gesproken over de aanstaande ratificatie van het…

Lees meer

Op de werkconferentie ÐJa zeggen Ja doen' bereiden vijf landelijke organisaties van mensen met een beperking, waaronder Ieder(in), zich verder voor op de aanstaande Nederlandse…

Lees meer

De wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag zijn naar de Tweede Kamer gestuurd. De Alliantie van samenwerkende organisaties van mensen met een beperking of…

Lees meer

Illya Soffer pleit in BNR-debat voor zorgsysteem dat wensen cliÌÇnt voorop stelt

Lees meer

Troonrede: mondvol moois

Het kabinet spreekt woorden van hoop maar de uitwerking roept veel onzekerheid op

Lees meer

De concept Goedkeurings- en Uitvoeringswet zijn naar de Kamer gestuurd. De ratificatie van het VN-verdrag komt nu echt dichterbij.

Lees meer

De Participatiewet is 24 juni in de Eerste Kamer behandeld en zal naar verwachting volgende week (1 juli) bij meerderheid worden aangenomen. Op 26 juni…

Lees meer

Meerdere belangenorganisaties, waaronder Vereniging Inclusie Nederland en actiegroep Terug naar de Bossen, stellen dat een aantal punten uit de Participatiewet op gespannen voet staat met…

Lees meer

Op maandag 12 mei 2014 is de visie op de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking aangeboden aan de directeur generaal Langdurige…

Lees meer