Het is voor mensen met een beperking of chronische ziekte lastig om een betaalbare, toegankelijke woning te vinden. Een voorgenomen wetswijziging die ...
Op dit moment is het niet voor iedereen mogelijk om tijdens verkiezingen zelfstandig te stemmen. Het stemproces, de stemlokalen en -hokjes zijn niet v...
De Verenigde Naties heeft op 16 december 2021 een resolutie aangenomen over de rechten van mensen met een zeldzame aandoening. Een belangrijk moment w...
Discriminatie is in Nederland verboden. Toch komt discriminatie nog steeds veel voor in ons land. Ook bij mensen met een beperking. Daarom heeft de Ee...
Een regeerakkoord met positieve voornemens, maar met ruimte voor meer urgentie en ambitie. Dat zien Ieder(in), MIND, Vereniging Gehandicaptenzorg Nede...
Afbeelding met teksten in regenboogkleuren, verticaal en horizontaal verdeeld. De teksten die te lezen zijn, zijn: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ en ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook is niet toegestaan’ en ‘Artikel 1’ en ‘Culemborg’.
Op 9 december bespreekt de Tweede Kamer het voorstel om handicap als non-discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet toe te voegen. Wij ondersteu...
Het gaat nog steeds niet goed met de toegang tot hulpmiddelen. Mensen met een beperking die afhankelijk zijn van een hulpmiddel voor hun dagelijks lev...
illustratief: jongen in electrische stoel voor laptop
Op 3 december is het de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, een dag om extra stil te staan bij twee miljoen mensen in Nederland met een ...
Vijf jaar geleden, op 14 juli 2016, trad het VN-verdrag Handicap in werking in Nederland. Sindsdien is er in landelijke en lokale politiek meer aandac...
Voor veel mensen in Nederland is de woningmarkt niet toegankelijk. En dat geldt zeker voor mensen met een beperking of chronische ziekte die op zoek z...
De uitreiking van de handreiking Politiek voor iedereen, op vrijdag 5 november in het stadhuis te Utrecht. Op de foto van links naar rechts: Marieke Vellinga (Stichting Lezen en schrijven), Marijke Hempenius (Ieder(in)), Melvin (Taalambassadeur van Stichting ABC) en Mieke Tiwon (raadsadviseur en griffier in Utrecht) die de handreiking in ontvangst heeft genomen.
Op dit moment is politiek voor 1 op de 4 mensen in Nederland niet toegankelijk. Zij hebben moeite met het begrijpen van informatie van politieke parti...
"Ik ben beeldend kunstenaar en huur al jaren een atelier op de begane grond in een ateliercomplex. Sinds enige tijd kan ik mij alleen nog per rolstoel...