Voor ruim twee miljoen mensen is het audiovisuele media-aanbod nu nog onvoldoende toegankelijk. De huidige mediawet voldoet niet aan het VN-verdrag Ha...
Artikel 19 van het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking net als ieder ander het recht hebben op zelfstandig wonen en deel uitmaken v...
man in rolstoel in winkelstraat
Hoe staat het met de lokale inclusie agenda van gemeenten? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten biedt gemeenten nu een Monitor om te kijken hoe het...
De ‘1,5-meter samenleving’ is voor mensen met een beperking of chronische aandoening niet haalbaar of alleen met voldoende ondersteuning te realis...
Het College voor de Rechten van de Mens komt met een checklist om wetgeving rondom arbeidsparticipatie beter aan te laten sluiten op het VN-verdrag Ha...
Ieder(in)-directeur Illya Soffer reflecteert in Magazine Coincide op de grootschalige decentralisaties en de staat van het sociaal domein: ‘Er is geen land waar ik liever…

Lees meer

Maart 2021 zijn de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer gepland. We willen dat politieke partijen veel meer aandacht besteden aan mensen met een b...
Tussen 24 februari en 12 maart organiseren KansPlus en Sien zes regionale VG-netwerkbijeenkomsten voor mensen die actief zijn in de lokale belangenbeh...
De voorgestelde wijziging van de Mediawet voor het beter toegankelijk maken van televisie is onder de maat. Te weinig, te vrijblijvend en niet besprok...
Ieder(in) vindt dat het wetsvoorstel voor de ‘harmonisatie’ van de Wajong in strijd is met het VN-verdrag Handicap. In een brief aan de Eerste Kam...
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ieder(in), Patiëntenfederatie, Mind en PGOsupport heeft Jet Bussemaker als voorzitter van de Raad voor Volksgezo...
Een scherp debat met een matig resultaat. Zo vat Illya Soffer in een interview met Binnenlands Bestuur het Tweede Kamerdebat samen dat donderdag werd ...