Op 14 juni 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Een belangrijke stap voor het verbeteren van de positie van mensen met een bepe...
Op 3 juni wordt het voorstel voor de toevoeging van de grondslag handicap als non-discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet voor de tweede keer...
Vandaag biedt de FNV, mede namens Ieder(in) en enkele andere organisaties, een petitie aan minister Koolmees van sociale zaken aan. De petitie stelt d...
De besluitvorming over ratificatie van het facultatief protocol bij het VN-verdrag Handicap is na 5 jaar nog niet rond. Ieder(in) roept de Kamer op om...
Gelijke beloning, ondersteuning bij het vinden en behouden van werk, een voorkeursbeleid en oog hebben voor alle mensen met een beperking. Op deze pun...
Minister Ollongren heeft er vertrouwen in dat de Tweede Kamerverkiezingen veilig kunnen verlopen en dus op de geplande data van 15 t/m 17 maart doorga...
Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Benieuwd of partijen écht aandacht hebben voor thema’s die belangrijk zijn voor mensen met een beperk...
De Eerste Kamer heeft gisteren positief gestemd over het wetsvoorstel waarin de grondslag handicap specifiek wordt opgenomen in artikel 1 van de Grond...
Ieder(in) roept de Eerste Kamer op om morgen te stemmen voor de uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap. Hiermee krijgt di...
Op de Internationale Mensenrechtendag van 10 december spreekt de Tweede Kamer in een algemeen overleg over discriminatie. Een mooie dag om ook vanuit ...
Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking presenteert het College voor de Rechten van de Mens een rapport over hoe belangrijk de inzet va...
Vrijdagavond 20 november heeft minister Van Ark de voortgangsrapportage implementatie VN-verdrag Handicap aan de Tweede Kamer gezonden. Naar goed gebr...