Maandag 20 september heeft de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) zijn Nationaal Programma gepresenteerd. Ieder(in) vindt het...
Een nieuw advies van de Raad van State maakt het mogelijk dat de regering na zes jaar eindelijk een besluit kan gaan nemen over het wel of niet ratifi...
decoratief
14 juni 2016 werd het VN-verdrag Handicap in Nederland ondertekend, na jaren lobby vanuit gehandicaptenorganisaties. Daarmee beloofde de Nederlandse s...
Vind jij dat jouw dorp of stad wel wat toegankelijker zou kunnen worden? Baal jij ervan als je weer eens ergens niet in kunt met…

Lees meer

Rijen vlaggen met op achtergrond gebouw VN
In oktober dit jaar of begin volgend jaar gaan de Verenigde Naties Nederland toetsen op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Het VN-comité in G...
Word jij weleens gediscrimineerd vanwege je beperking? Maak je weleens mee dat je buitengesloten wordt? Bijvoorbeeld in een winkel? Of restaurant? Op ...
Ieder(in) doet een aantal voorstellen aan de Tweede Kamer en het kabinet waarmee de situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte moet ve...
Afbeelding met teksten in regenboogkleuren, verticaal en horizontaal verdeeld. De teksten die te lezen zijn, zijn: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ en ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook is niet toegestaan’ en ‘Artikel 1’ en ‘Culemborg’.
Nadat de Tweede Kamer op 15 maart in 2e termijn instemde met het wetsvoorstel voor uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap...
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De partijen die het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders vormen, gaan nu samen een coalitiea...
Sinds oktober 2021 heeft Nederland een Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR). De Nationaal Coördinator gaat aan de slag met een meer...
Er moet meer samenhang komen in het gehandicaptenbeleid, het sociaal domein moet toekomstbestendiger worden, de verbeteringen in de jeugdhulp mogen ge...
Ieder(in) geeft graag gehoor aan de oproep van de koepelorganisatie voor mensen met een beperking in Oekraïne. Zij vragen: “Steun ons, verspreid de...