Vijf jaar geleden, op 14 juli 2016, trad het VN-verdrag Handicap in werking in Nederland. Sindsdien is er in landelijke en lokale politiek meer aandac...
Voor veel mensen in Nederland is de woningmarkt niet toegankelijk. En dat geldt zeker voor mensen met een beperking of chronische ziekte die op zoek z...
De uitreiking van de handreiking Politiek voor iedereen, op vrijdag 5 november in het stadhuis te Utrecht. Op de foto van links naar rechts: Marieke Vellinga (Stichting Lezen en schrijven), Marijke Hempenius (Ieder(in)), Melvin (Taalambassadeur van Stichting ABC) en Mieke Tiwon (raadsadviseur en griffier in Utrecht) die de handreiking in ontvangst heeft genomen.
Op dit moment is politiek voor 1 op de 4 mensen in Nederland niet toegankelijk. Zij hebben moeite met het begrijpen van informatie van politieke parti...
"Ik ben beeldend kunstenaar en huur al jaren een atelier op de begane grond in een ateliercomplex. Sinds enige tijd kan ik mij alleen nog per rolstoel...
Op maandag 26 oktober heeft minister De Jonge de verbeterafspraken rondom toegang, levering, service en onderhoud van hulpmiddelen naar de Tweede Kame...
Voor meer dan twee miljoen Nederlanders is zelfstandig stemmen niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor mensen met een (licht) verstandelijke of licham...
Er is een groot tekort aan betaalbare woningen en mensen met een beperking worden onevenredig hard getroffen door de huidige wooncrisis. In de uitzend...
Zondag 17 oktober vindt in Rotterdam de Woonopstand plaats. Hier vragen tientallen partijen aandacht voor de wooncrisis. De politiek moet onmiddellijk...
Gemeenten zijn verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) te organiseren voor hun inwoners. Vaak gaat dat goed, maar niet overal en niet a...
Illustratief: verschillende gezichten
Welke gemeente is de meest toegankelijke gemeente van Nederland? Het Superteam van makers en ervaringsdeskundigen heeft, in een reis kriskras door Ned...
Mensen met een beperking snakken naar meer bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt die veel beter toegankelijk voor hen is. Dit bleek tijdens drie ‘St...
Vijf jaar geleden werd het VN-verdrag Handicap in Nederland van kracht. Is er reden voor een feest? Zeven ervaringsdeskundigen vertellen over hun hoop...