Het kabinet heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. Mede door de aanhoudende lobby van Ieder(in) heeft in de definitieve NOVI toegankelijkheid een plaats gekregen.…

Lees meer

Wil jij weten hoe je het VN-verdrag Handicap kunt gebruiken in gesprek met je gemeente of andere organisatie? Wil weten wat er in het VN-verdrag Handi...
Al sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wordt onderzoek gedaan naar de effecten ervan, in opdracht van het ministerie van OCW. Het ...
Op veel fronten wordt gewerkt aan protocollen en versoepelingsplannen. Voor Ieder(in) staat voorop dat bij alle plannenmakerij met de rechten en posit...
Voor ruim twee miljoen mensen is het audiovisuele media-aanbod nu nog onvoldoende toegankelijk. De huidige mediawet voldoet niet aan het VN-verdrag Ha...
Artikel 19 van het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking net als ieder ander het recht hebben op zelfstandig wonen en deel uitmaken v...
man in rolstoel in winkelstraat
Hoe staat het met de lokale inclusie agenda van gemeenten? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten biedt gemeenten nu een Monitor om te kijken hoe het...
De ‘1,5-meter samenleving’ is voor mensen met een beperking of chronische aandoening niet haalbaar of alleen met voldoende ondersteuning te realis...
Het College voor de Rechten van de Mens komt met een checklist om wetgeving rondom arbeidsparticipatie beter aan te laten sluiten op het VN-verdrag Ha...
Ieder(in)-directeur Illya Soffer reflecteert in Magazine Coincide op de grootschalige decentralisaties en de staat van het sociaal domein: ‘Er is geen land waar ik liever…

Lees meer

Maart 2021 zijn de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer gepland. We willen dat politieke partijen veel meer aandacht besteden aan mensen met een b...
Tussen 24 februari en 12 maart organiseren KansPlus en Sien zes regionale VG-netwerkbijeenkomsten voor mensen die actief zijn in de lokale belangenbeh...