Door de coronacrisis zijn de arbeidskansen voor Wajongers verslechterd. Er wordt daarom een wet aangepast met als doel de termijn van het garantiebedr...
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking hebben recht op een Individuele Studietoeslag van ongeveer 300 euro per ...
De bestaanszekerheid van veel mensen met een beperking of chronisch ziekte wordt bedreigd door hoge zorgkosten, het ontbreken van een stabiel inkomen ...
Praktijkopleiders van leerbedrijven doen de nodige aanpassingen om een stage van een student met een beperking te laten slagen. Maar ze voelen zich in...
Mensen met een beperking snakken naar meer bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt die veel beter toegankelijk voor hen is. Dit bleek tijdens drie ‘St...
Er komt een herstelactie rondom het garantiebedrag. De 400 Wajongers die te weinig uitkering kregen na het invoeren van de nieuwe Wajong, krijgen nu a...
Mensen met beperking zijn in de crisis harder getroffen, dan mensen zonder beperking. Zij blijven achter in de arbeidsparticipatie. Dit blijkt uit de ...
Voor alle Wajongers die vragen hebben over de veranderingen en het overstappen van de ‘oude’ Wajong naar de Wajong 2010 organiseerde Ieder(in) op ...
Ieder(in) heeft samen met een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die opkomen voor mensen met een arbeidsbeperking een brief verzonden aa...
Technologie inzetten om mensen met een arbeidsbeperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken! De Coalitie voor Technologie en Inclusie is ...
Illustratief Man met ipad aan het werk
Ben je op zoek naar een baan en heb je een beperking, maar zit je niet in het doelgroepregister? Dan is de informatiebijeenkomst  “Op zoek naar wer...
Met een videoboodschap gaf staatssecretaris Bas van ’t Wout op 6 januari 2021 het officiële startschot voor het Informatiepunt Wajong. Wajongers we...