Hoe kan de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpbehoefte beter? Het ministerie van VWS heeft samen met ...

Lees verder

FNV, CNV, VNG en Cedris zijn tot een akkoord gekomen voor een cao voor mensen in beschut werk, de cao heeft de naam ‘Aan de slag’. Ieder(in) stelt...

Lees verder

UPDATE - Het debat van 14 december is in verband met thuisquarantaine van Staatssecretaris Van ’t Wout niet doorgegaan en zou na het kerstreces opni...

Lees verder

Vanaf 1 januari 2021 is de Wajong op een aantal punten veranderd. Deze verandering heet ‘de vereenvoudiging van de Wajong’. Ieder(in) concludeert ...

Lees verder

Iedereen met een vraag over de verandering in de Wajong kan nu terecht bij het Informatiepunt Wajong van Ieder(in). Medewerkers van het Informatiepunt...

Lees verder

Het beleid van de overheid is erop gericht om in deze coronatijd zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. De Denktank Coronacrisis van de Sociaa...

Lees verder

Vandaag wordt in de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behandeld voor 2021. Corona heeft een enorme impact op de samenlevi...

Lees verder

De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen vijf jaar - sinds de decentralisaties - niet toegenomen. Problemen in het ...

Lees verder

De banenafspraak heeft volgens de overheid 53.000 mensen aan het werk geholpen, maar in werkelijkheid zijn het er slechts 12.000. Dit blijkt uit een o...

Lees verder

Jongeren met een beperking zijn de dupe door de veranderingen aan de Wajong-uitkering van vijf jaar geleden. Dat zeggen belangenorganisaties, waaronde...

Lees verder

Deze week publiceerde het UWV nieuwe cijfers over de banenafspraak (trendrapportage 2de kwartaal 2020). De cijfers laten zien dat de coronacrisis ook ...

Lees verder

Alle nieuwe manieren van werken die we in coronatijd ontdekken, geven mensen met een beperking extra mogelijkheden om een productieve werknemer te zij...

Lees verder