De Tweede Kamer heeft maandag 27 juni tijdens het debat over de Participatiewet een unieke kans om het leven van mensen met een beperking drastisch te...
In 2015 werd in Nederland de Wet banenafspraak ingevoerd met als doel meer kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. In de praktijk bli...
Bied mensen met een beperking bestaanszekerheid en werk! Die oproep deed de Werkcoalitie vandaag aan minister Schouten van armoedebeleid en participat...
De Participatiewet is voor mensen met een chronisch ziekte niet passend. De wet is een tijdelijk vangnet op het absolute bestaansminimum. Voor mensen ...
De 400 Wajongers die vorig jaar te weinig uitkering kregen na het invoeren van de nieuwe Wajong, hebben nu alsnog het bedrag waar ze recht op hebben. ...
Op 8 juni 2022 organiseert Ieder(in) een webinar over Wajong en zelfstandig ondernemen. Krijg jij een Wajong-uitkering en werk je tegelijkertijd als Z...
De leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm wordt in een nieuw wetsvoorstel verhoogd van 21 naar 27 jaar. Dat klinkt misschien als winst. Maar wij vind...
Studenten die vanwege een beperking niet kunnen bijverdienen krijgen vanaf 1 april een minimumbedrag aan studietoeslag om dat gat te dichten. Dat heef...
Bij de invoering van de Participatiewet in 2015 sloot de sociale werkvoorziening. Een belangrijke voorziening voor mensen met een handicap. Er zouden ...
Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek laten doen naar de participatie van mensen met een beperking. Daarbij keek het College naar ar...
Illustratief Man met ipad aan het werk
In 2015 werd in Nederland de Wet banenafspraak ingevoerd met als doel meer kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. In de praktijk bli...
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen dankzij een wetswijziging vanaf april dezelfde studietoeslag. D...