De invoering van de Participatiewet in 2015 heeft ervoor gezorgd dat mensen met een vergelijkbare beperking in verschillende regelingen terecht zijn g...
Wil je meedenken met het UWV over knelpunten in de uitvoering en verbetering van de dienstverlening? Dan is een lidmaatschap van een UWV-cliëntenraad...
Discriminatie is in Nederland verboden. Toch komt discriminatie nog steeds veel voor in ons land. Ook bij mensen met een beperking. Daarom heeft de Ee...
De Wajong is nog steeds behoorlijk ingewikkeld. Dat blijkt uit het aantal vragen dat de medewerkers van het informatiepunt sinds de start hebben beant...
Het Informatiepunt Wajong dat vorig jaar in het leven is geroepen vanwege de veranderingen in de wet, blijft nog een jaar langer bestaan. Vorige week ...
Illustratief Man met ipad aan het werk
Wajongers die in aanmerking komen voor het garantiebedrag krijgen een jaar langer de tijd om een nieuwe baan te vinden. Vorige week heeft de Tweede Ka...
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen vanaf 1 april 2022 overal dezelfde studietoeslag. Mede dankzij ...
Door de coronacrisis zijn de arbeidskansen voor Wajongers verslechterd. Er wordt daarom een wet aangepast met als doel de termijn van het garantiebedr...
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking hebben recht op een Individuele Studietoeslag van ongeveer 300 euro per ...
De bestaanszekerheid van veel mensen met een beperking of chronisch ziekte wordt bedreigd door hoge zorgkosten, het ontbreken van een stabiel inkomen ...
Praktijkopleiders van leerbedrijven doen de nodige aanpassingen om een stage van een student met een beperking te laten slagen. Maar ze voelen zich in...
Mensen met een beperking snakken naar meer bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt die veel beter toegankelijk voor hen is. Dit bleek tijdens drie ‘St...