jonge vrouw in rolstoel thuis met poes op schoot Werk
Door een wetswijziging die morgen (26 mei) in de Eerste Kamer wordt behandeld, krijgen mensen met een beperking en een klein sociaal netwerk minder ka...

Lees verder

ongevrouw in rolstoel_achteJonge vrouw in gesprek met leidinggevende Werk
Afgelopen dinsdag werd er in de Eerste Kamer gedebatteerd over de Harmonisatie Wajong. Er ontstond veel verwarring en onduidelijkheid gedurende het de...

Lees verder

Automonteur aan het werk Werk
De overheid steunt op allerlei manieren werkgevers, werknemers en ZZP’ers om ze door de coronacrisis te helpen. Maar ondertussen worden Wajongers vergeten. Want in de…

Lees meer

jonge vrouw met downsyndroom met beschermbril bedient een grote boormachine Corona
Nederland bereidt zich voor op werken binnen een anderhalvemeter-samenleving. Bedrijven en werkgevers maken plannen om weer veilig terug te kunnen ker...

Lees verder

jonge vrouw is aan de telefoon Corona-nieuws Leden
Het corona-crisisplan van het UWV staat zorgvuldige beoordeling van de arbeidsongeschiktheid in de weg. Keuringen via de telefoon of videobellen zoude...

Lees verder

Jongen aan het werk in groothandel VN-verdrag
Het College voor de Rechten van de Mens komt met een checklist om wetgeving rondom arbeidsparticipatie beter aan te laten sluiten op het VN-verdrag Ha...

Lees verder

Rood potlood Algemeen
Maart 2021 zijn de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer gepland. We willen dat politieke partijen veel meer aandacht besteden aan mensen met een b...

Lees verder

Automonteur aan het werk Werk
De Participatiewet heeft op meerdere vlakken de situatie voor mensen met een beperking verslechterd. De bestaanszekerheid is afgenomen en de inkomensp...

Lees verder

Onderwijs
Een hoge mate van betrokkenheid op het podium en in de zaal tijdens het Denk Anders Debat leidde tot een lange lijst aanbevelingen en adviezen. Op 6 f...

Lees verder

Man aan dozen in pakken via loopband VN-verdrag
Ieder(in) vindt dat het wetsvoorstel voor de ‘harmonisatie’ van de Wajong in strijd is met het VN-verdrag Handicap. In een brief aan de Eerste Kam...

Lees verder

Man in rolstoen aan het werk Werk
Ieder(in) vindt dat de wijziging van de Participatiewet geen doorgang kan vinden. Er moeten eerst goede voorwaarden worden vastgesteld. Alleen met goe...

Lees verder

automonteur Werk
Ieder(in) heeft onderzoek gedaan naar de inclusieve arbeidsmarkt. Wat is nodig zodat iedereen kan deelnemen aan de arbeidsmarkt? We hebben 30 mensen ...

Lees verder