Werken met een uitkering is vaak ingewikkeld. Veel mensen moeten daardoor onverwacht veel geld terugbetalen. En regelmatig gaan ze er zelfs in inkomen...
Hoe kan de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpbehoefte beter? Het ministerie van VWS heeft samen met ...
FNV, CNV, VNG en Cedris zijn tot een akkoord gekomen voor een cao voor mensen in beschut werk, de cao heeft de naam ‘Aan de slag’. Ieder(in) stelt...
UPDATE - Het debat van 14 december is in verband met thuisquarantaine van Staatssecretaris Van ’t Wout niet doorgegaan en zou na het kerstreces opni...
Vanaf 1 januari 2021 is de Wajong op een aantal punten veranderd. Deze verandering heet ‘de vereenvoudiging van de Wajong’. Ieder(in) concludeert ...
Iedereen met een vraag over de verandering in de Wajong kan nu terecht bij het Informatiepunt Wajong van Ieder(in). Medewerkers van het Informatiepunt...
Het beleid van de overheid is erop gericht om in deze coronatijd zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. De Denktank Coronacrisis van de Sociaa...
Vandaag wordt in de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behandeld voor 2021. Corona heeft een enorme impact op de samenlevi...
De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen vijf jaar - sinds de decentralisaties - niet toegenomen. Problemen in het ...
De banenafspraak heeft volgens de overheid 53.000 mensen aan het werk geholpen, maar in werkelijkheid zijn het er slechts 12.000. Dit blijkt uit een o...
Jongeren met een beperking zijn de dupe door de veranderingen aan de Wajong-uitkering van vijf jaar geleden. Dat zeggen belangenorganisaties, waaronde...
Deze week publiceerde het UWV nieuwe cijfers over de banenafspraak (trendrapportage 2de kwartaal 2020). De cijfers laten zien dat de coronacrisis ook ...