Waar loop je tegen aan op het gebied van stage, studeren of werken met een beperking? In het Denk Anders Debat van dit jaar vertelden jongvolwassenen ...
De verkiezingen zitten erop en de kabinetsformatie is begonnen. Hoog tijd dus om na te gaan wat het huidige beleid om mensen met een beperking aan het...
Gelijke beloning, ondersteuning bij het vinden en behouden van werk, een voorkeursbeleid en oog hebben voor alle mensen met een beperking. Op deze pun...
Werken met een uitkering is vaak ingewikkeld. Veel mensen moeten daardoor onverwacht veel geld terugbetalen. En regelmatig gaan ze er zelfs in inkomen...
Hoe kan de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpbehoefte beter? Het ministerie van VWS heeft samen met ...
FNV, CNV, VNG en Cedris zijn tot een akkoord gekomen voor een cao voor mensen in beschut werk, de cao heeft de naam ‘Aan de slag’. Ieder(in) stelt...
UPDATE - Het debat van 14 december is in verband met thuisquarantaine van Staatssecretaris Van ’t Wout niet doorgegaan en zou na het kerstreces opni...
Vanaf 1 januari 2021 is de Wajong op een aantal punten veranderd. Deze verandering heet ‘de vereenvoudiging van de Wajong’. Ieder(in) concludeert ...
Iedereen met een vraag over de verandering in de Wajong kan nu terecht bij het Informatiepunt Wajong van Ieder(in). Medewerkers van het Informatiepunt...
Het beleid van de overheid is erop gericht om in deze coronatijd zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. De Denktank Coronacrisis van de Sociaa...
Vandaag wordt in de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behandeld voor 2021. Corona heeft een enorme impact op de samenlevi...
De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen vijf jaar - sinds de decentralisaties - niet toegenomen. Problemen in het ...