De banenafspraak heeft volgens de overheid 53.000 mensen aan het werk geholpen, maar in werkelijkheid zijn het er slechts 12.000. Dit blijkt uit een o...
Jongeren met een beperking zijn de dupe door de veranderingen aan de Wajong-uitkering van vijf jaar geleden. Dat zeggen belangenorganisaties, waaronde...
Deze week publiceerde het UWV nieuwe cijfers over de banenafspraak (trendrapportage 2de kwartaal 2020). De cijfers laten zien dat de coronacrisis ook ...
Alle nieuwe manieren van werken die we in coronatijd ontdekken, geven mensen met een beperking extra mogelijkheden om een productieve werknemer te zij...
Op 1 januari wordt de vereenvoudiging van de Wajong doorgevoerd. Het is daarom vanaf 30 november niet meer mogelijk om een overstap te maken van de ou...
“De meeste mensen met een beperking hebben geen moeite met hun beperking, ze hebben moeite met het managen van alle bureaucratie.” Dat zegt Illya ...
Zet jij je in voor inclusief onderwijs waarbij leerlingen en studenten met een beperking dezelfde kansen krijgen als leerlingen en studenten zonder ee...
“Corona raakt ons allemaal…Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen.” Koning Willem-Alexander zei dit in de Troonrede. Een belangrij...
Nu het overheidsadvies vanwege corona is om zoveel mogelijk thuis te werken, is de uitvoering rondom voorzieningen voor de thuiswerkplek verruimd. En ...
Mensen die studeren (of gaan studeren), gaan erop vooruit met de nieuwe Wajongwet. Toch vindt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), dat er nog wel wa...
Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk. Hun beperking wordt niet goed en niet op tij...
Eerder hebben we bericht dat het overstappen van de oude naar de nieuwe Wajong moet worden aangevraagd voor 1 oktober. Ieder(in) en de Landelijke Cli...