Vrouw in rolstoel in keuken Wonen
Ieder(in) is het netwerk van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ruim tweehonderddertig organisaties ...

Lees verder

Blinde man die de weg wil oversteken Toegankelijkheid
Veel nieuwe woningen hebben een keurig toegankelijke deur – met een drempel van maximaal 20 mm – maar vervolgens geen toegankelijke aansluiting op...

Lees verder

Wonen
Mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening zijn gemiddeld minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperkin...

Lees verder

Vrolijke jongeman in woonkamer Wonen
Op donderdag 13 december debatteert de Tweede Kamer over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking. Deze initiatieven z...

Lees verder

Wonen
De regering laat in 2019 onderzoek verrichten naar de knelpunten bij woonzorgarrangementen voor mensen met een beperking. In een op 30 oktober aangenomen motie stelt…

Lees meer

Toegankelijkheid
Tot nu toe is een algemene regel dat liften bij brand niet gebruikt mogen worden, met uitzondering van zogenaamde brandweerliften. Uit onderzoek van het ministerie…

Lees meer

Onderwijs
In de miljoenennota, die vorige week is gepresenteerd door het kabinet, wordt op een aantal plaatsen verwezen naar het VN-verdrag handicap. Ieder(in) mist echter wel…

Lees meer

Wonen
Goed wonen is heel belangrijk voor iemands kwaliteit van leven. Maar kunnen mensen met een beperking of chronische aandoening wonen zoals ze graag willen wonen?…

Lees meer

Toegankelijkheid
Gemeenten moeten aan de slag met de omgevingsvisie. Voor lokale belangenbehartigers is dit een mooie kans om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid een plek krijgt…

Lees meer

Wonen
Goed nieuws over het Bouwbesluit: minister Ollogren (BZK) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het realiseren van een buitenruimte ook…

Lees meer

Wonen
De Nationale woonagenda is ambitieus maar besteedt geen aandacht aan mensen met een beperking

Lees meer

Wonen
In 2017 heeft de gemeente Lingewaard een aanvraag voor een keukenaanpassing van een mevrouw in een rolstoel afgewezen. De vrouw is hiertegen in beroep gegaan…

Lees meer

  • 1
  • 2(current)
  • 3