Een groep mensen rondom tafels in een zaaltje om te overleggen.
Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties organiseert 5 regionale bijeenkomsten over de plannen en ambities voor volkshuisvesting.

Lees meer

De hofvijver, met daarachter het binnenhof.
Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) presenteerde vorige week de initiatiefnota ‘Ons land is beperkt’ met daarin 71 concrete voorstellen o...
Voor veel mensen met een beperking of chronische ziekte is het tegenwoordig bijna onmogelijk een passende en toegankelijke woning te vinden. De woning...
In aanloop naar de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer heeft Ieder(in) bij de Kamerleden aandacht gevraagd voor twee groepen mensen ...
Er moet snel een oplossing komen voor de mensen met een beperking of chronische ziekte die te maken hebben met elektrische hulpmiddelen, medische appa...
decoratief
Er is massaal gereageerd op het wetsvoorstel voor hervorming van de huurtoeslag. Bijna alle reacties zijn zeer kritisch. Ook Ieder(in) heeft een react...
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een energietoeslag krijgen om de hogere energierekening te betalen. Maar over het recht op energietoes...
Na maanden onderhandelen hebben het ministerie van BZK (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van woningcorporaties), gemeenten, provincies en de Woonb...
De Tweede Kamer vergadert op 30 juni over het woonbeleid. Ieder(in) roept samen met Per Saldo en de jongeren van JongPIT de Kamerleden op om heldere a...
‘Toegang tot wonen is voor iedereen moeilijk, maar voor mensen met een beperking is het nog lastiger’, aldus Ieder(in) beleidsmedewerker Wonen Ann...
Minister de Jonge van Volkshuisvesting heeft op 11 mei de nota ‘Een thuis voor iedereen’ gepubliceerd. Daarin staan maatregelen om kwetsbare groep...
De leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm wordt in een nieuw wetsvoorstel verhoogd van 21 naar 27 jaar. Dat klinkt misschien als winst. Maar wij vind...