Besteed in het woonbeleid bijzondere aandacht aan mensen met een beperking. Hier dringt Ieder(in) vandaag op aan bij de Tweede Kamer....
Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties – waaronder Ieder(in) – heeft de Tweede Kamer een pamflet gestuurd met voorstellen om armoede...
In de Troonrede en de Miljoenennota is vertrouwen het sleutelwoord. Dat vertrouwen begint volgens het kabinet bij waardevol werk, goede opleidingen, e...
Woensdag 4 september bespreekt de Tweede Kamer een wetswijziging die slecht uitpakt voor mensen die – vanwege zorgverlening - samenwonen met familie...
Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil de bouwregelgeving zo aanpassen dat nieuwe woningen en publieke  gebouwen beter toegankelijk worden voor ...
Veel nieuwe woningen hebben een keurig toegankelijke deur – met een drempel van maximaal 20 mm – maar vervolgens geen toegankelijke aansluiting op...
Mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening zijn gemiddeld minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperkin...
Op donderdag 13 december debatteert de Tweede Kamer over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking. Deze initiatieven z...
De regering laat in 2019 onderzoek verrichten naar de knelpunten bij woonzorgarrangementen voor mensen met een beperking. In een op 30 oktober aangenomen motie stelt…

Lees meer

Tot nu toe is een algemene regel dat liften bij brand niet gebruikt mogen worden, met uitzondering van zogenaamde brandweerliften. Uit onderzoek van het ministerie…

Lees meer

In de miljoenennota, die vorige week is gepresenteerd door het kabinet, wordt op een aantal plaatsen verwezen naar het VN-verdrag handicap. Ieder(in) mist echter wel…

Lees meer

Goed wonen is heel belangrijk voor iemands kwaliteit van leven. Maar kunnen mensen met een beperking of chronische aandoening wonen zoals ze graag willen wonen?…

Lees meer