Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek laten doen naar de participatie van mensen met een beperking. Daarbij keek het College naar ar...
Het is voor mensen met een beperking of chronische ziekte lastig om een betaalbare, toegankelijke woning te vinden. Een voorgenomen wetswijziging die ...
Voor veel mensen in Nederland is de woningmarkt niet toegankelijk. En dat geldt zeker voor mensen met een beperking of chronische ziekte die op zoek z...
Een aantal huurders die een woning huren van een woningcorporatie hebben dit jaar recht op eenmalige huurverlaging. Het gaat om huurders met een laag ...
Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en lokale cliëntenorganisaties bijdragen aan voldoende (geschikte) woningen voor mensen met een fysieke beper...
Er is een groot tekort aan betaalbare woningen en mensen met een beperking worden onevenredig hard getroffen door de huidige wooncrisis. In de uitzend...
Zondag 17 oktober vindt in Rotterdam de Woonopstand plaats. Hier vragen tientallen partijen aandacht voor de wooncrisis. De politiek moet onmiddellijk...
Persoon aan keukentafel met een bezorgde blik, gebogen over een stapel papieren.
De bestaanszekerheid van veel mensen met een beperking of chronisch ziekte wordt bedreigd door hoge zorgkosten, het ontbreken van een stabiel inkomen ...
Het lijkt een nieuwe trend: gemeenten die met voorrang woningen toewijzen aan woningzoekenden uit beroepsgroepen waaraan een tekort is. Gemeenten kiez...
Onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond toont aan dat er veel mis is op de woningmarkt, vooral voor mensen met een beperking. Het aanpassen van woninge...
Woensdagavond 30 juni debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van de ouderenhuisvesting. Samen met de Woonbond vragen we aandacht voor het gebrek ...
Vandaag biedt de FNV, mede namens Ieder(in) en enkele andere organisaties, een petitie aan minister Koolmees van sociale zaken aan. De petitie stelt d...