Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en...
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen die hulp nodig hebben, langer zelfstandig thuis te laten wonen. Naast ouderen vallen ...
Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet, schrijft Ieder(in)-directeur Illya Soffer in een blog voor Binnenlands Bestuur....
Begin maart is de vijfde ronde gestart van het Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning. Binnen dit programma gaan gemeenten aan de slag om...
Kom met een nationaal programma om gezondheidsverschillen en ongelijkheid aan te pakken, adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) a...
Man in elektrische rolstoel in het park
Hoe gaat het met het aanvragen, verstrekken en het onderhoud van hulpmiddelen? Wat gaat goed en wat kan beter? Het ministerie van VWS en VNG laten hie...
Vanaf het begin van de COVID-19 pandemie heeft Ieder(in) aandacht gevraagd voor die mensen met een beperking of chronische ziekte die vanwege hun aand...
Hoe ziet de zorg er in de toekomst uit? Het ministerie van VWS publiceerde hierover onlangs een discussienota. De ideeën in die nota gaan waarschijnl...
De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen vijf jaar - sinds de decentralisaties - niet toegenomen. Problemen in het ...
Het abonnementstarief Wmo ligt onder vuur. Volgens gemeenten zijn er door de vaste lage eigen bijdrage te veel nieuwe aanvragen van huishoudelijke hul...
Veel gemeenten kondigen in hoog tempo ingrijpende bezuinigingen aan op zorg, ondersteuning en jeugdhulp. Ondanks de wettelijke plicht die gemeenten he...
Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn mensen met een beperking of chronische aandoening door corona in isolement geraakt. In het onderw...