Vandaag start onder leiding van Otwin van Dijk het eindcongres van de verbeteraanpak hulpmiddelen. Voor Ieder(in) is dit congres een startpunt van een...
Wat is er nodig om de ontwikkelkansen van een kind te vergroten? Op 17 juni krijgen ouders en ouderorganisaties de kans om zich hierover uit te spreke...
Illustratief iemand zit met kladbloik op schoot en schrijft . Op achtergrond zien we mensen in gesprek
Kom ook naar het online Congres ‘Samen regelen we het’ van de Verbeteragenda Hulpmiddelen op 10 juni. ...
Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en...
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen die hulp nodig hebben, langer zelfstandig thuis te laten wonen. Naast ouderen vallen ...
Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet, schrijft Ieder(in)-directeur Illya Soffer in een blog voor Binnenlands Bestuur....
Begin maart is de vijfde ronde gestart van het Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning. Binnen dit programma gaan gemeenten aan de slag om...
Kom met een nationaal programma om gezondheidsverschillen en ongelijkheid aan te pakken, adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) a...
Man in elektrische rolstoel in het park
Hoe gaat het met het aanvragen, verstrekken en het onderhoud van hulpmiddelen? Wat gaat goed en wat kan beter? Het ministerie van VWS en VNG laten hie...
Vanaf het begin van de COVID-19 pandemie heeft Ieder(in) aandacht gevraagd voor die mensen met een beperking of chronische ziekte die vanwege hun aand...
Hoe ziet de zorg er in de toekomst uit? Het ministerie van VWS publiceerde hierover onlangs een discussienota. De ideeën in die nota gaan waarschijnl...
De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen vijf jaar - sinds de decentralisaties - niet toegenomen. Problemen in het ...