Vanaf het begin van de COVID-19 pandemie heeft Ieder(in) aandacht gevraagd voor die mensen met een beperking of chronische ziekte die vanwege hun aand...

Lees verder

Hoe ziet de zorg er in de toekomst uit? Het ministerie van VWS publiceerde hierover onlangs een discussienota. De ideeën in die nota gaan waarschijnl...

Lees verder

De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen vijf jaar - sinds de decentralisaties - niet toegenomen. Problemen in het ...

Lees verder

Het abonnementstarief Wmo ligt onder vuur. Volgens gemeenten zijn er door de vaste lage eigen bijdrage te veel nieuwe aanvragen van huishoudelijke hul...

Lees verder

Veel gemeenten kondigen in hoog tempo ingrijpende bezuinigingen aan op zorg, ondersteuning en jeugdhulp. Ondanks de wettelijke plicht die gemeenten he...

Lees verder

Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn mensen met een beperking of chronische aandoening door corona in isolement geraakt. In het onderw...

Lees verder

De koning constateerde in zijn troonrede al dat mensen met een beperking of chronische ziekte vaak harder geraakt worden door de coronacrisis. Daarbov...

Lees verder

Afgelopen maanden ontving de Nationale ombudsman klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. Sinds de uitbraak v...

Lees verder

Ieder(in) maakt zich zorgen over het gebrek aan prioriteit en aandacht voor mensen met een beperking of chronische ziekte tijdens de tweede corona-gol...

Lees verder

Mensen met een beperking, chronische aandoening of een verhoogd gezondheidsrisico moeten de mogelijkheid krijgen met voorrang op corona gevaccineerd t...

Lees verder

Het Juiste Loket biedt sinds kort informatie en advies bij vragen of problemen die met corona en langdurige zorg te maken hebben. ...

Lees verder

“Corona raakt ons allemaal…Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen.” Koning Willem-Alexander zei dit in de Troonrede. Een belangrij...

Lees verder