decoratief
Op vrijdag 2 december is de jaarlijkse SamenSterkdag voor mensen met een beperking, naasten/vertegenwoordigers en medewerkers van zorgaanbieders. Zet ...
decoratief
ZorgkaartNederland is de landelijke website waarop mensen aangeven wat hun ervaring is met zorg en ondersteuning. De meeste mensen kennen de Zorgkaart...
‘Voor thuiswonende mensen met een levenslange en levensbrede beperking is het een enorme uitdaging om via de gemeente de juiste zorg te regelen’, ...
jongeman met down syndroom samen met begeleider
Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Deze wet regelt het inzetten van onvrijwillige zorg. Wij willen graag weten wat jouw ervaring is ...
Het polisaanbod van zorgverzekeringen is voor gewone mensen niet meer te volgen. Het aantal polissen neemt toe en de verschillen zijn soms nauwelijks ...
Minister Helder van langdurige zorg heeft vandaag de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking gepubliceerd. Ieder(in) en een...
Heb je dit jaar positieve of negatieve ervaringen opgedaan met een hulpmiddel? Doe dan mee met onze lopende Meldactie hulpmiddelen....
Minister Helder van langdurige zorg wil het mogelijk maken dat familieleden de aanvraag van een indicatie voor Wet Langdurige Zorg (Wlz) kunnen indien...
Ieder(in) deed in aanloop naar het commissiedebat over het gehandicaptenbeleid en langdurige zorg een reeks voorstellen voor het verbeteren van de sit...
Op 31 mei heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat het verbiedt om een zwijgbeding op te nemen in een zorgovereenkomst. De bedoeling van ...
Ieder(in) doet een aantal voorstellen aan de Tweede Kamer en het kabinet waarmee de situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte moet ve...
Je hebt een ernstig gehandicapt kind en verzorging thuis is niet langer mogelijk. Maar bij verhuizing naar een zorginstelling moeten alle hulpmiddelen...