De laatste maanden van het jaar is er de mogelijkheid om te kiezen voor een andere zorgverzekeraar. Het is belangrijk om dat te doen aan de hand van g...
Het programma van de SamenSterkdag op 2 december is bekend. Er zijn bijeenkomsten en een informatiemarkt. En er is genoeg tijd om elkaar te ontmoeten....
decoratief
Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven problemen in zorg en ondersteuning op te willen lossen binnen het huidige wetstelsel. Ieder(in) vraagt zic...
decoratief
Ieder(in) heeft samen met CP Nederland, DON, EMB Nederland, Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland en Spierziekten Nederland een hulpmiddelenmonitor...
Op vrijdag 2 december is de SamenSterkdag 2022. Je kunt alvast je mailadres achterlaten om een bericht te ontvangen zodra de inschrijving geopend word...
Iedereen die zorg of hulp nodig heeft en er zelf niet uitkomt kan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Op 15 november is het lan...
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 gepresenteerd. Het eerste exemplaar is overhand...
Dit najaar vinden verschillende bijeenkomsten plaats over de Wet zorg en dwang. Die zullen gaan over onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandeli...
Al 42 jaar leidt Rina Arendse vanwege allerlei beperkingen een ‘liggend’ leven. Toch moet zij keer op keer bewijzen, dat ze recht op zorg heeft. G...
Op 27 september vindt een webcast plaats, waarin uitvoerig zal worden gesproken over cliëntondersteuning. Deze regeling is er voor mensen die binnen ...
Het landelijke congres Cliëntondersteuning vindt plaats op 15 november 2022. Tijdens het congres staat het Koploperproject cliëntondersteuning centr...
decoratief
Op vrijdag 2 december is de jaarlijkse SamenSterkdag voor mensen met een beperking, naasten/vertegenwoordigers en medewerkers van zorgaanbieders. Zet ...