Twee vrouwen, waarvan 1 met het syndroom van Down, zitten samen op de bank.
De Wzd moet flink aangepast worden omdat deze nu te complex en daardoor onuitvoerbaar is. Dat schrijft minister Helder van VWS in reactie op de…

Lees meer

decoratief
Onze zoon gaat binnenkort in een Wlz-instelling wonen voor beschermd wonen. Zijn eigen bijdrage gaat erg hoog worden. Is er een mogelijkheid de eigen bijdrage…

Lees meer

De lange wachtlijsten voor huishoudelijk hulp leiden tot onhoudbare situaties, waarschuwt Cliëntenbelang Amsterdam in een manifest.

Lees meer

decoratief.
Woon of werk jij bij een zorginstelling in de gehandicaptenzorg en krijg je daarbij zorg en ondersteuning? Laat je dan informeren over het Kwaliteitskompas…

Lees meer

decoratief.
Alzheimer Nederland, KansPlus, het LSR, LFB, Per Saldo en Ieder(in) hebben een aantal punten onder de aandacht gebracht van de leden van de Eerste en…

Lees meer

Ieder(in), KansPlus en het LSR vragen dringend om flankerend beleid naast het advies dat aanbieders, brancheorganisaties en cliëntorganisaties hebben...
Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Patiëntenfederatie Nederland maakt jaarlijks een over...
Een zaal vol mensen gericht op de spreker op het podium met op de achtergrond een poster van de SamenSterkdag 2022.
Meer dan vijfhonderd mensen bezochten de SamenSterkdag 2022 in Bunnik op 2 december. Deze dag is speciaal georganiseerd voor mensen met een beperking,...
De laatste maanden van het jaar is er de mogelijkheid om te kiezen voor een andere zorgverzekeraar. Het is belangrijk om dat te doen aan de hand van g...
Het programma van de SamenSterkdag op 2 december is bekend. Er zijn bijeenkomsten en een informatiemarkt. En er is genoeg tijd om elkaar te ontmoeten....
illustratief: beeld van Den Haag, binnenhof
Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven problemen in zorg en ondersteuning op te willen lossen binnen het huidige wetstelsel. Ieder(in) vraagt zic...
decoratief
Ieder(in) heeft samen met CP Nederland, DON, EMB Nederland, Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland en Spierziekten Nederland een hulpmiddelenmonitor...