Kom met een nationaal programma om gezondheidsverschillen en ongelijkheid aan te pakken, adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) a...
Man in elektrische rolstoel in het park
Hoe gaat het met het aanvragen, verstrekken en het onderhoud van hulpmiddelen? Wat gaat goed en wat kan beter? Het ministerie van VWS en VNG laten hie...
Vanaf het begin van de COVID-19 pandemie heeft Ieder(in) aandacht gevraagd voor die mensen met een beperking of chronische ziekte die vanwege hun aand...
Hoe ziet de zorg er in de toekomst uit? Het ministerie van VWS publiceerde hierover onlangs een discussienota. De ideeën in die nota gaan waarschijnl...
De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen vijf jaar - sinds de decentralisaties - niet toegenomen. Problemen in het ...
Het abonnementstarief Wmo ligt onder vuur. Volgens gemeenten zijn er door de vaste lage eigen bijdrage te veel nieuwe aanvragen van huishoudelijke hul...
Veel gemeenten kondigen in hoog tempo ingrijpende bezuinigingen aan op zorg, ondersteuning en jeugdhulp. Ondanks de wettelijke plicht die gemeenten he...
Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn mensen met een beperking of chronische aandoening door corona in isolement geraakt. In het onderw...
De koning constateerde in zijn troonrede al dat mensen met een beperking of chronische ziekte vaak harder geraakt worden door de coronacrisis. Daarbov...
Afgelopen maanden ontving de Nationale ombudsman klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. Sinds de uitbraak v...
Ieder(in) maakt zich zorgen over het gebrek aan prioriteit en aandacht voor mensen met een beperking of chronische ziekte tijdens de tweede corona-gol...
Mensen met een beperking, chronische aandoening of een verhoogd gezondheidsrisico moeten de mogelijkheid krijgen met voorrang op corona gevaccineerd t...