Het Juiste Loket biedt sinds kort informatie en advies bij vragen of problemen die met corona en langdurige zorg te maken hebben. ...
“Corona raakt ons allemaal…Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen.” Koning Willem-Alexander zei dit in de Troonrede. Een belangrij...
De Wet zorg en dwang is sinds dit jaar van kracht. Maar wat betekent deze wet voor mensen met een verstandelijk beperking of een psychogeriatrische aa...
Het aantal corona-besmettingen stijgt weer. Daarom is besloten de al geplande SamenSterkdag van 9 oktober 2020 uit te stellen. We vinden het risico o...
Dit najaar gaan gemeenten aan de slag met het verbeteren van de toegang tot zorg en ondersteuning voor hun burgers. Als lokale belangenbehartiger of e...
Veel gemeenten in Nederland bieden een gemeentepolis aan. De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mens...
Ieder(in) is betrokken bij het programma Volwaardig Leven. Daarin is onder andere aandacht voor naasten van mensen met een beperking. Het ministerie v...
Op ZorgkaartNederland kun je zorgaanbieders zoeken en jouw ervaring delen met anderen. Jouw ervaring kun je doorgeven met behulp van de vragen op het ...
Per 1 juli heeft het kabinet een versoepeling van de corona-maatregelen aangekondigd. Deze versoepeling geldt ook voor bezoek en logeren binnen de geh...
Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Donderdag 25 juni vindt het laatste plenaire debat over de coronacrisis plaats voor het zomerreces. Ook is dit het laatste debat voordat de crisisstru...
Kersten Hulpmiddelenspecialist neemt het failliete Hulpmiddelencentrum (HMC) over. Kersten Hulpmiddelenspecialist tekende op 13 juni het overname- en ...
Iedereen in Nederland lijkt klaar te zijn met corona en wil weer normaal doen. Toch is er een grote groep mensen voor wie de crisis nog niet voorbij i...