Zorg en ondersteuning via gemeenten moet beter werken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit ‘sociaal domein’ met bijbehorende we...
De bestaanszekerheid van veel mensen met een beperking of chronisch ziekte wordt bedreigd door hoge zorgkosten, het ontbreken van een stabiel inkomen ...
Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben meer zorgkosten dan Nederlanders zonder beperking. Zij komen daardoor vaker in de financiële...
Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben meer zorgkosten dan Nederlanders zonder beperking. Zij komen daardoor vaker in de financiële...
Vandaag start onder leiding van Otwin van Dijk het eindcongres van de verbeteraanpak hulpmiddelen. Voor Ieder(in) is dit congres een startpunt van een...
Wat is er nodig om de ontwikkelkansen van een kind te vergroten? Op 17 juni krijgen ouders en ouderorganisaties de kans om zich hierover uit te spreke...
Illustratief iemand zit met kladbloik op schoot en schrijft . Op achtergrond zien we mensen in gesprek
Kom ook naar het online Congres ‘Samen regelen we het’ van de Verbeteragenda Hulpmiddelen op 10 juni. ...
Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en...
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen die hulp nodig hebben, langer zelfstandig thuis te laten wonen. Naast ouderen vallen ...
Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet, schrijft Ieder(in)-directeur Illya Soffer in een blog voor Binnenlands Bestuur....
Begin maart is de vijfde ronde gestart van het Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning. Binnen dit programma gaan gemeenten aan de slag om...
Kom met een nationaal programma om gezondheidsverschillen en ongelijkheid aan te pakken, adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) a...