Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn mensen met een beperking of chronische aandoening door corona in isolement geraakt. In het onderw...
De koning constateerde in zijn troonrede al dat mensen met een beperking of chronische ziekte vaak harder geraakt worden door de coronacrisis. Daarbov...
Afgelopen maanden ontving de Nationale ombudsman klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. Sinds de uitbraak v...
Ieder(in) maakt zich zorgen over het gebrek aan prioriteit en aandacht voor mensen met een beperking of chronische ziekte tijdens de tweede corona-gol...
Mensen met een beperking, chronische aandoening of een verhoogd gezondheidsrisico moeten de mogelijkheid krijgen met voorrang op corona gevaccineerd t...
Het Juiste Loket biedt sinds kort informatie en advies bij vragen of problemen die met corona en langdurige zorg te maken hebben. ...
“Corona raakt ons allemaal…Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen.” Koning Willem-Alexander zei dit in de Troonrede. Een belangrij...
De Wet zorg en dwang is sinds dit jaar van kracht. Maar wat betekent deze wet voor mensen met een verstandelijk beperking of een psychogeriatrische aa...
Het aantal corona-besmettingen stijgt weer. Daarom is besloten de al geplande SamenSterkdag van 9 oktober 2020 uit te stellen. We vinden het risico o...
Dit najaar gaan gemeenten aan de slag met het verbeteren van de toegang tot zorg en ondersteuning voor hun burgers. Als lokale belangenbehartiger of e...
Veel gemeenten in Nederland bieden een gemeentepolis aan. De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mens...
Ieder(in) is betrokken bij het programma Volwaardig Leven. Daarin is onder andere aandacht voor naasten van mensen met een beperking. Het ministerie v...