De website Hervorming langdurige zorg informeert cliŽntenorganisaties, beroepskrachten in de zorg, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten vanaf nu uitvoerig over veranderingen in de langdurige zorg. Veranderingen…

Lees meer

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wmo 2015. Mensen die nu zorg en ondersteuning krijgen uit de AWBZ gaan over naar de gemeente. Deze…

Lees meer

Mensen die zorg nodig hebben blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Onbegrijpelijk dat zij nauwelijks betrokken worden bij het maken van de beleidsplannen die…

Lees meer

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 treedt op 1 januari 2015 in werking. Gisteren is Wmo 2015 ook door de Eerste Kamer aangenomen. Nipt: 37…

Lees meer

Heeft u een klacht en komt u er met uw zorgaanbieder niet uit: leg uw klacht voor aan De Geschillencommissie.

Lees meer

Veel mensen met een beperking of psychische problemen krijgen vanaf 1 januari 2015 begeleiding via hun gemeente en niet langer uit de AWBZ. Ook mensen…

Lees meer

Veel gemeenten brengen de huishoudelijk schoonmaakhulp onder in de algemene voorzieningen. Veel mensen moeten daardoor zelf gaan betalen voor deze hulp.

Lees meer

Mensen die zorg nodig hebben, blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Onbegrijpelijk dat zij nauwelijks betrokken worden bij het maken van de beleidsplannen die dit…

Lees meer

Veel gemeenten hebben de onafhankelijke cliÌÇntondersteuning nog niet goed geregeld. MEE Nederland vraagt daarom aan de staatssecretaris garanties dat dit de komende tijd wordt…

Lees meer

moeder omarmt kind
In september start de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: bent u al geÌønformeerd?

Lees meer

Staatssecretaris Van Rijn gaat AWBZ-cliÌÇnten niet per brief informeren over de op handen zijnde gegevensoverdracht en laat het informeren over veranderingen in de individuele situatie…

Lees meer

Vandaag ( 25 juni) spreekt de Tweede Kamer over de voortgang van de transitie van het Jeugdstelsel. Ieder(in) is voorstander van de invoering…

Lees meer