Wanneer je maandenlang wacht op reparatie van een hulpmiddel kun je in het ergste geval de deur niet meer uit. Werk, school, een boodschapje doen,…

Lees meer

Laptop met website SamenSterkdag.
Zet alvast een groot uitroepteken in je agenda bij vrijdag 3 november. Want op die dag ben je van harte welkom op de SamenSterkdag…

Lees meer

Twee jongens aan een tafel hebben schoolboeken en schriften voor zich open liggen.
Ieder(in) pleit samen met 17 leerling- , ouder- en kinderrechtenorganisaties voor de beschikbaarheid van regelarme zorg in het hele onderwijs.

Lees meer

Cliëntenorganisaties zijn kritisch over gemeenten die 'resultaatgericht beschikken' in de Wmo. Ze vragen het wetsvoorstel in te trekken.

Lees meer

Te zien zijn eurobiljetten met erop pillen, een stethoscoop en een koortsthermometer.
Het kabinet kondigt aan vanaf 2025 de eigen bijdrage Wmo weer afhankelijk van het inkomen te maken. Ieder(in) is niet blij met dit voorstel.

Lees meer

Vader in rolstoel speelt met kind
Gemeenten moeten ondersteuning bieden aan ouders met een lichamelijke of zintuiglijke beperking bij praktische zaken rond het grootbrengen van hun kinderen.

Lees meer

decoratief
De zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking loopt vast door gebrek aan geld, gebrek aan personeel en soms onvoldoende gekwalificeerd personeel.

Lees meer

Burgers die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ervaren weinig invloed en regie tijdens het proces van aanvragen.

Lees meer

Kinderen spelen op een schoolplein.
Oproep aan de Tweede Kamer: verder uitstel van de verbeterplannen is funest en afspraken zijn pas zinvol als ze ook afdwingbaar zijn.

Lees meer

Twee vrouwen, waarvan 1 met het syndroom van Down, zitten samen op de bank.
De Wzd moet flink aangepast worden omdat deze nu te complex en daardoor onuitvoerbaar is. Dat schrijft minister Helder van VWS in reactie op de…

Lees meer

decoratief
Er zijn verschillende workshops, waarin alle fases van het leven aan bod komen. Familieleden of verwanten van mensen met een beperking en zorgprofessionals zijn…

Lees meer

decoratief
Onze zoon gaat binnenkort in een Wlz-instelling wonen voor beschermd wonen. Zijn eigen bijdrage gaat erg hoog worden. Is er een mogelijkheid de eigen bijdrage…

Lees meer