Op ZorgkaartNederland kun je zorgaanbieders zoeken en jouw ervaring delen met anderen. Jouw ervaring kun je doorgeven met behulp van de vragen op het ...
Per 1 juli heeft het kabinet een versoepeling van de corona-maatregelen aangekondigd. Deze versoepeling geldt ook voor bezoek en logeren binnen de geh...
Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Donderdag 25 juni vindt het laatste plenaire debat over de coronacrisis plaats voor het zomerreces. Ook is dit het laatste debat voordat de crisisstru...
Kersten Hulpmiddelenspecialist neemt het failliete Hulpmiddelencentrum (HMC) over. Kersten Hulpmiddelenspecialist tekende op 13 juni het overname- en ...
Iedereen in Nederland lijkt klaar te zijn met corona en wil weer normaal doen. Toch is er een grote groep mensen voor wie de crisis nog niet voorbij i...
Omdat er nogal wat vragen komen over het versoepelen van de bezoekregeling en hervatten van dagbesteding, heeft KansPlus in samenwerking met het LSR e...
De Tweede Kamer behandelt maandag 15 juni veel zorgonderwerpen die van belang zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte. In een brief vr...
Vanaf 1 juni 2020 wordt alle mensen in de gehandicaptenzorg dagbesteding aangeboden. Dit gebeurt zoveel mogelijk op dagbestedingslocaties, waarbij ook...
Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Door een wetswijziging die morgen (26 mei) in de Eerste Kamer wordt behandeld, krijgen mensen met een beperking en een klein sociaal netwerk minder ka...
Uiterlijk 15 juni is bezoek mogelijk voor alle mensen met een beperking in de instelling waar zij wonen en per 1 juli is met iedere bewoner een afspra...
De mogelijkheden om je te laten testen op corona worden per 18 mei uitgebreid naar mantelzorgers en verzorgenden voor mensen met een persoonsgebonden ...
Op woensdag 17 juni 2020 organiseert Ieder(in) van 14.30-16.15 uur een online Netwerkbijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze bijee...