Vandaag ( 25 juni) spreekt de Tweede Kamer over de voortgang van de transitie van het Jeugdstelsel. Ieder(in) is voorstander van de invoering…

Lees meer

Het Zorginstituut Nederland heeft minister Schippers onlangs geadviseerd om de vergoeding voor zittend ziekenvervoer aan rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden per 1 mei 2015 te schrappen.…

Lees meer

Ieder(in), zes andere clientorganisaties en ActiZ willen dat het Wetsvoorstel langdurige zorg ingrijpend wordt herzien. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede…

Lees meer

Vandaag praat de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de nieuwe budgetzorgpolis. Ieder(in) is geen voorstander van de plannen van het kabinet om de vrije…

Lees meer

Illustratief: portemonee met een briefje van 5 en muntgeld
Bij een aantal verzekeringspolissen wordt de vrije keuze van zorgverleners beperkt. Ieder(in) vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De vrije keuze van zorgverleners is een fundamenteel…

Lees meer

Illustratief: Mensen zitten om een tafel.
Ieder(in) werkt in het kader van PG werkt samen aan kwaliteitscriteria voor zorg en ondersteuning. Op basis van deze kwaliteitscriteria ontwikkelt PG werkt samen keuzehulpen…

Lees meer

Het Zorginstituut Nederland heeft geadviseerd om blinden en mensen in een rolstoel niet meer in aanmerking te laten komen voor de regeling zittend…

Lees meer

Vanaf 1 januari 2015 komt de wijkverpleegkundige zorg in het basispakket van de zorgverzekering en zal - net als de huisarts - buiten het eigen…

Lees meer

Mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking zullen in de toekomst vaker zelfstandig gaan wonen of bij familie. Dit is een van de gevolgen…

Lees meer

Meisje met een verstandelijke beperking wordt met een tillift in haar rolstoel geholpen.
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wmo 2015 aangenomen. Op een aantal punten zijn er duidelijke verbeteringen gerealiseerd. Zo is er meer budget beschikbaar gekomen…

Lees meer

De keuzevrijheid in de zorg blijft bestaaan, zegt premier Rutte. Ieder(in) vreest dat die keuzevrijheid er straks alleen is voor mensen met geld.

Lees meer

Ieder(in) doet samen met andere PG-organisaties een oproep aan de fractievoorzitters van de politieke partijen om volgend jaar niet te bezuinigen op begeleiding.

Lees meer