De keuzevrijheid in de zorg blijft bestaaan, zegt premier Rutte. Ieder(in) vreest dat die keuzevrijheid er straks alleen is voor mensen met geld.

Lees meer

Ieder(in) doet samen met andere PG-organisaties een oproep aan de fractievoorzitters van de politieke partijen om volgend jaar niet te bezuinigen op begeleiding.

Lees meer

De Kamerbehandeling van de Wet langdurige zorg laat nog steeds op zich wachten. Uitstel van de invoeringsdatum moet zo langzamerhand serieus worden overwogen.

Lees meer

Ieder(in) zit in het cockpitoverleg over de langdurige zorg. Zo proberen we te voorkomen dat mensen bij de hervorming van de zorg tussen wal en…

Lees meer

Het persoonsgebonden budget (pgb) wordt vanaf 2015 ook verankerd in de Zorgverzekeringswet. Vorige week gingen de zorgverzekeraars hiermee akkoord. Ieder(in) heeft hier samen met Per…

Lees meer

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Wet langdurige zorg (Wlz) op 10 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. De Wlz gaat de AWBZ vervangen en…

Lees meer

Mensen met een beperking ondervinden soms problemen bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering. Heeft u daar ook last van gehad? Meld het…

Lees meer

Ieder(in) is blij met de borging van de cliÌÇntondersteuning binnen de Wmo 2015. VWS, de VNG en MEE Nederland hebben hierover afspraken gemaakt. Voor…

Lees meer

Dit jaar gaat een nieuw programma van start: Zorg Verandert. Het gaat mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag helpen bij het realiseren van eigen regie.…

Lees meer

Regel oproepbare hulp in geclusterde settings, zoals Fokuswonen, op dusdanige wijze dat bewoners keuzevrijheid hebben van zorgaanbieders. En regel ook dat mensen de hulp kunnen…

Lees meer

Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten doen voor ondersteuning niet zonder meer een beroep op buren of familie. Veel mensen met een beperking durven niet goed…

Lees meer

Woensdag 22 januari is het Tweede Kamer debat over de Wtcg. Ieder(in), NPCF, LPGGz en Per Saldo maken zich grote zorgen over de koopkrachteffecten die…

Lees meer