Op bijna alle stations gaapt er een groot gat tussen Sprintertrein en perron. Mensen met beperkingen hebben hierdoor problemen bij het in- en uitstappen. Het aanbrengen van een draagbare overbruggingsplank in alle Sprinters vormt een oplossing. De CG-Raad vraagt de NS hierom in een overleg op 8 december.

Nu staan de overbruggingsplanken op stations. Zij worden tevoorschijn gehaald als een passagier er minimaal drie uur voor zijn reis met een Sprinter om vraagt. Deze service aan reizigers met beperkingen is slechts aanwezig op 100 stations. Assistentie bij het in- en uitstappen met de plank mag alleen worden verleend door speciaal bevoegde hulpverleners.

Gemakkelijker

Dat kan anders en gemakkelijker, zo vindt de CG-Raad. Als alle Sprinters worden uitgerust met een plank die bediend kan worden door een conducteur betekent dit een belangrijke verbetering van de service aan reizigers met beperkingen. Zij kunnen dan naar en vanaf alle Nederlandse stations reizen met de Sprinter. Bovendien hoeven zij hun treinreis niet langer van tevoren aan te melden. Of de plank nu middenin de trein moet komen of vlak achter de machinist blijft nog even de vraag. De CG-Raad doet in het overleg met de NS (het Locov) een voorstel voor deze verbetering in service.

Hoopgevend

Er is in dit kader nog een hoopgevend bericht te melden. Minister Schultz van Haegen van I en M wil dat alle Sprinters in de toekomst worden voorzien van minimaal een deur met uitschuiftrede per treinstel, ter overbrugging van het gat tussen Sprintertrein en perron. Die hoopgevende ontwikkeling laat nog even op zich wachten want in 2018 begint de eerste revisie van de Sprinters. In 2025 zullen alle Sprinters toegankelijk zijn. Dit betekent dat mensen met beperkingen er dan pas zelfstandig – zonder hulp van anderen – in en uit kunnen komen.

Downloads:

124_20111207VerzoekCG-RaadomoprijplankinelkeSprinter.pdf – PDF (35 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over