De digitale dienstverlening van gemeenten is nog steeds onder de maat. Dit blijkt uit onderzoek van de CG-Raad en Viziris. Het onderzoek is uitgevoerd onder inwoners van 58 willekeurige gemeenten. Van de deelnemers had 36% een beperking. Meer dan 50% van de deelnemers kon de gevraagde informatie op de website van zijn of haar gemeente niet raadplegen. 58% lukt het niet om online een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen.

Vanwege de steeds verdergaande digitalisering van overheidsdiensten vindt de CG-Raad dit een zorgelijke zaak. Om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van overheidswebsites sterk te verbeteren, pleit de CG-Raad ervoor om bij de bouw van elke nieuwe overheidswebsite, in het bijzonder die van gemeenten, het behalen van een Waarmerk drempelvrij.nl-certificaat verplicht te stellen.

Meer over Toegankelijkheid

Downloads:

383_20120504persberichtDigitaledienstverleninggemeentenonderdemaat-1.doc – doc (394 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over