De CG-Raad, ouderenbonden CSO en de ANBO vinden het onvoorstelbaar dat niet alle nieuwe gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Zelfstandig wonen, werken, en winkelen zijn daardoor vaak onmogelijk. Hoog tijd dat, verplicht toegankelijk bouwen‚ in het Bouwbesluit wordt opgenomen.

Dat bepleiten de drie organisaties in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. Woensdag 9 februari is er een overleg tussen minister en de Tweede Kamer over de nadere invulling van het Bouwbesluit. Het bouwbesluit wordt momenteel herzien.

40% toegankelijk

In het Bouwbesluit is niet genoeg aandacht voor toegankelijkheid. Voor nieuwbouw geldt dat 40 procent van de grotere gebouwen toegankelijk moet zijn. Dit is strijdig met artikel 1 van de grondwet (verbod op discriminatie). Om bijvoorbeeld werkgelegenheid voor mensen met een beperking te vergroten, moeten ook kleinere gebouwen toegankelijk zijn. En het percentage van 40 procent moet omhoog. Het liefst naar 100 procent, aldus de CG-Raad, CSO en de ANBO.

Aanpasbaar bouwen

Nieuwe woningen zouden levensloopbestendig moeten zijn, stellen de drie organisaties. Daarom is het nodig, aanpasbaar bouwen‚ op te nemen in het Bouwbesluit. Daarbij kan worden uitgegaan van de eisen die in WoonKeur, een certificaat voor nieuwbouwwoningen, staan. Bovendien zou bij nieuwbouw de externe berging toegankelijk moeten zijn waardoor er scootmobiels kunnen staan.

Handhaving nodig

Momenteel zijn er nog teveel mogelijkheden om onder toegankelijk bouwen uit te komen. Dit komt onder meer door de ruimte die de procedure van een bouwvergunning biedt. Sancties zouden niet naleven van de regels voor toegankelijkheid tegen moeten gaan. Een gebruikersvergunning met daarin opgenomen de plicht tot toegankelijk bouwen, zou ook een goede oplossing kunnen bieden.

Veiligheid bij brand

Een ander belangwekkend punt is de veiligheid. Hoge drempels, smalle deuren, moeilijk te openen branddeuren zorgen er onder andere voor dat vluchten bij brand moeilijk is voor mensen met een beperking. Op diverse manieren valt daar een grote verbeterslag te maken. De CG-Raad, CSO en ANBO vinden dat dit ook onderdeel moet zijn van het Bouwbesluit.

Deel dit bericht

Meer nieuws over